Upis na integrirane i prijediplomske studije

Na ovim stranicama nalaze se osnovne informacije o upisima studenata u prvu godinu sljedećih studija:

    Raspored postupka upisa u prvu godinu studija u akademskoj godini 2023./2024., koji uključuje postupak prijave, odabir studijskog programa, rangiranje kandidata i objavu rang lista, objavljen je na poveznici: Dodatne informacije o cjelokupnom postupku kandidati mogu dobiti na službenim internetskim stranicama tijela koje također sudjeluju u postupku, a riječ je o sljedećim poveznicama:

Kako je provedba državne mature i postupak upisa u prvu godinu studija potpuno u nadležnosti prethodno navedenih tijela, Ekonomski fakultet – Zagreb ne daje informacije o provedbi državne mature, nema mogućnost utjecaja, kao ni nadležnost nad bilo kojim dijelom postupka. Ekonomski fakultet – Zagreb samo provodi upis studenata u prvu godinu studija na temelju konačne liste Središnjeg prijavnog ureda NISpVU-a.
Za sve poteškoće i sva pitanja vezana uz provedbu postupka upisa u prvu godinu studija i državnu maturu, kandidati se obraćaju svojoj matičnoj srednjoj školi ili Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Petračićeva ulica 4, 10000 Zagreb, telefonski broj INFO centra je 01/4501-899. Za sve dvojbe, pitanja ili probleme vezane uz prijavu u NISpVU sustav, rad sa sustavom, polaganje ispita državne mature ili prijavu studijskih programa kandidatima je na raspolaganju CARNet Služba za podršku korisnicima koju je moguće kontaktirati putem e-maila matura@skole.hr ili na broj telefona 01/6661-500.