Nagrada Fedor Rocco


NAGRADA FEDOR ROCCO 2023.
 
Tekst natječaja za 2023. godinu
 
Temeljem članka 3. Pravilnika o nagradi „Fedor Rocco“, Odbor za nagradu „Fedor Rocco“  dana 20. rujna 2023. godine raspisuje
 
N a t j e č a j 
za nagradu „Fedor Rocco“
 
I.
Raspisuje se natječaj za nagradu „Fedor Rocco“ na Ekonomskom fakultetu - Zagreb.
 
II.
Temeljem članka 5. Pravilnika o nagradi „Fedor Rocco“, dodjeljuje se jedna nagrada i to za rad koji pripada jednoj od četiri skupine radova:
 
Skupina A: znanstveni radovi koji po značaju, znanstvenom doprinosu i novim znanstvenim spoznajama u području marketinga predstavljaju vrijedan doprinos razvoju marketinške teorije.
Skupina B: sveučilišni udžbenici koji po sadržaju, sistematizaciji poznatih i novih spoznaja, kao i po jezičnom izričaju značajno unapređuju obrazovni proces i populariziraju marketing.
Skupina C: radovi monografskog sadržaja koji obrađuju aktualne teme iz područja marketinga i u kojima sudjeluju tri ili više autora, te
Skupina D: znanstveni i stručni radovi mlađih znanstvenika koji su objavljeni u časopisima, zbornicima ili su na drugi način učinjeni dostupnima znanstvenoj i stručnoj javnosti.
 
III.
Prijedlog treba sadržavati: ime i prezime kandidata, naziv područja koje se izučava, naziv rada, naziv izdavača i godinu izdanja, a ako se radi o časopisu – naziv i broj časopisa u kojem je rad objavljen te kratko (do 50 riječi) obrazloženje razloga zbog kojih se rad prijavljuje za Nagradu.
Prijedlogu se moraju priložiti dva primjerka rada (1 primjerak rada u tiskanom obliku i jedan primjerak u elektroničkom obliku – (CD).
 
IV.
Prijave za dodjelu nagrada zaprimaju se zaključno s 20. listopada 2023. godine putem urudžbenog zapisnika.
 
Pravilnik o nagradi "Fedor Rocco" (pročišćeni tekst)
 
Tumačenje o odredbama Pravilnika o dodjeli nagrade "Fedor Rocco".
 
DOBITNICI NAGRADE FEDOR ROCCO (KRONOLOŠKI PO GODINAMA):

2012. Prof. dr. sc. Jozo Previšić (ur.):  "Leksikon marketinga" izdavač Ekonomski fakultet - Zagreb, Zagreb, 2011. 

2013. Doc. dr. sc. Dario Miočević i prof. dr. sc. Biljana Crnjak-Karanović: "The mediating role of key supplier relationship management practices on supply chain orientation – The organizational buying effectiveness link" objavljen u časopisu Industrial Marketing Management, Vol . 41, No. 1, 2012, str. 115-124.

2014. Prof. dr. sc. Bruno Grbac: "Marketing Dynamics: How to Create Value for Customers", izdavač Pearson, London, 2014.

2015. i 2016. godine nagrada Fedor Rocco nije dodjeljena

2017. Prof. dr. sc. Dubravka Sinčić Ćorić, dr. sc. Ivan-Damir Anić,  izv. prof. dr. sc. Sunčana Piri Rajh, dr. sc. Edo Rajh, izv. prof. dr. sc. Nataša Kurnoga: "Organizational buying decision approaches in manufacturing industry: developing measures and typology" objavljen u časopisu Journal of Business & Industrial Marketing, Vol. 32, No. 2, 2017.,  str. 227-237.

2018. Prof. dr. sc. Tihomir Vranešević, doc. dr. sc. Irena Pandža Bajs, doc. dr. sc. Miroslav Mandić: "Upravljanje zadovoljstvom klijenata" (drugo izdanje – promijenjeno i prošireno), izdavač Accent, Zagreb, 2018.

2019. Prof. dr. sc. Marija Tomašević Lišanin, izv. prof. dr. sc. Selma Kadić-Maglajlić i dr. sc. Nikola Drašković: "Principi prodaje i pregovaranja“, izdavač: Ekonomski fakultet - Zagreb, Zagreb, 2019.

2020. nagrada Fedor Rocco nije dodjeljena

2021. doc. dr. sc. Ivana Kursan Milaković Purchase experience during the COVID pandemic and social cognitive theory: The relevance of consumer vulnerability, resilience, and adaptability for purchase satisfaction and repurchase“ rad objavljen u časopisu International Journal of Consumer Studies, 2021; Vol. 45, No. 6, str. 1425-1442.

2022. izv. prof. dr. sc. Morana Fuduric, izv. prof. dr. sc. Akos Varga, izv. prof. dr. sc. Sandra Horvat i izv. prof. dr. sc.Vatroslav Skare "The way we perceive: Comparative analysis of manufacturer brands and private labels using implicit and explicit measures" Journal of Business Research, 2022; Vol. 42 (March), str. 221-241.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________