Ekonomski fakultet - Zagreb
Opće informacije

Opće informacije

UVJETI ZA UPIS 
Na  sveučilišni specijalistički studij mogu se upisati kandidati sa završenim preddiplomskim sveučilišnim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem čijim završetkom se stječe 300 ECTS bodova ili završenim predbolonjskim četverogodišnjim sveučilišnim dodiplomskim studijem i prosječnom ocjenom 3,5 (u prosjek studija uračunavaju se ocjene iz ispita, seminarskih radova i diplomskog rada). Ukoliko student ima niži prosjek, treba priložiti preporuku dva sveučilišna profesora s fakulteta na kojem je završio odgovarajući sveučilišni studij. Kandidati moraju znati jedan od svjetskih jezika, a preporuka je dobro poznavanje engleskog jezika.
Kandidati koji su prethodnu razinu studija završili izvan Republike Hrvatske trebaju obaviti akademsko priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije u RH (na Sveučilištu u Zagrebu) i uz materijale prijave priložiti Rješenje o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije.

IZVOĐENJE PREDAVANJA

Prilikom upisa na studij polaznici u pravilu dobivaju literaturu potrebnu za savladavanje nastavnog plana i programa upisanog studija. Polaznici će biti obaviješteni o početku predavanja i svim potrebnim predradnjama za upis poštom na kućnu adresu ili putem e-mail adrese koju su naveli na Obrascu prijave za upis. Predavanja u svakom semestru se održavaju u 5 ciklusa po tjedan dana. Nastava će se održavati u poslijepodnevnim satima između 16 i 21 sat.

OBVEZE NA STUDIJU
Za uspješan završetak studijskog programa potrebno je položiti ispite iz četiri obavezna kolegija i ispite iz pet izbornih kolegija (uključujući ispite razlike), napisati seminarski rad te izraditi i obraniti sveučilišni specijalistički rad. Iznimno, studij Poslovno upravljanje - MBA ima devet obveznih kolegija i pet izbornih kolegija.
Polaznici upisani na studij, a koji prethodno nisu završili studij u području ekonomije, obvezni su položiti ispite razlike iz kolegija “Mikroekonomija” i “Makroekonomija” te ispite razlike iz dva stručna kolegija koje odredi vijeće svakog studija. Polaznici upisani na studij koji su diplomirali u području ekonomije, ali mijenjaju područje (smjer) također su obvezni položiti ispite razlike iz stručnih kolegija (osim u slučaju kada su već položili ispite iz tih stručnih kolegija na prethodnoj razini studija). Za ove kolegije Fakultet će organizirati predavanja u popodnevnim satima od 16 do 21 sat i po potrebi subotom ujutro od 9 do 14 sati. Troškovi održavanja ovih predavanja i ispita nisu pokriveni školarinom i plaćaju se po posebnoj Odluci u visini od 1.350 kuna po svakom pojedinom kolegiju.

ROK ZA ZAVRŠETAK STUDIJA
Sveučilišni specijalistički studij u trajanju od dva semestra studenti mogu završiti na teret uplaćene školarine u roku dvije godine od dana upisa na studij. Sveučilišni specijalistički studij u trajanju od tri semestra studenti mogu završiti na teret uplaćene školarine u roku tri godine od dana upisa na studij.
Poslije ovog roka studenti plaćaju naknadu za sve neispunjene obveze prema važećoj Odluci o naknadama za tekuću akademsku godinu. Krajnji rok za završetak studija je osam godina od dana upisa na studij.

AKADEMSKI NAZIV
Polaznici izvršenjem svih obaveza i završetkom studija stječu akademski naziv specijalist odnosno specijalistica uz naznaku struke (npr. specijalist financijske analize). Kratica naziva je spec. oec. koja se piše iza imena i prezimena.

Programi poslijediplomskih specijalističkih studija

Pravilnik o poslijediplomskim specijalističkim studijima - na snazi od 31. prosinca 2020. godine