Ekonomski fakultet - Zagreb
Opće informacije

Opće informacije

  • UVJETI ZA UPIS DEFINIRANI ODLUKOM O UVJETIMA ZA UPIS NA SVEUČILIŠNE SPECIJALISTIČKE STUDIJE U AKADEMSKOJ GODINI 2023./2024. 


Na sveučilišni specijalistički studij mogu se upisati kandidati završenim sveučilišnim diplomskim studijem ili integriranim sveučilišnim prijediplomskim i diplomskim studijem čijim završetkom se stječe 300 ECTS bodova i akademski naziv sveučilišni magistar ekonomije ili drugim sveučilišnim diplomskim studijem iz područja društvenih, humanističkih ili drugih znanosti ili završenim dodiplomskim sveučilišnim studijem čijim završetkom se stječe stručni naziv diplomirani ekonomist ili drugim dodiplomskim sveučilišnim studijem iz područja društvenih, humanističkih ili drugih znanosti. Iznimno, sveučilišni specijalistički studij može upisati i osoba koja je završila stručni diplomski studij čijim završetkom je stekla 300 ECTS bodova i stručni naziv magistar ekonomije ili drugi stručni diplomski studij iz područja društvenih, humanističkih ili drugih znanosti uz polaganje razlikovnih ispita koje određuje visoko učilište uz uvjet da imaju najmanje pet godina radnog staža u području izvođenja studija. Također, potrebna je prosječna ocjena 3,5 ostvarena na prethodnim razinama studija, u protivnom je potrebno dostaviti dvije preporuke sveučilišnih nastavnika. Kandidati moraju znati jedan od svjetskih jezika, a preporuka je dobro poznavanje engleskog jezika.
Kandidati koji su prethodnu razinu studija završili izvan Republike Hrvatske trebaju obaviti akademsko priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije u RH (na Sveučilištu u Zagrebu) i uz materijale prijave priložiti Rješenje o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije.

 

  • UVJETI ZA UPIS ZA GENERACIJE UPISANE DO AKADEMSKE GODINE 2022./2023.

Na  sveučilišni specijalistički studij mogu se upisati kandidati sa završenim preddiplomskim sveučilišnim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem čijim završetkom se stječe 300 ECTS bodova ili završenim predbolonjskim četverogodišnjim sveučilišnim dodiplomskim studijem i prosječnom ocjenom 3,5 (u prosjek studija uračunavaju se ocjene iz ispita, seminarskih radova i diplomskog rada). Ukoliko student ima niži prosjek, treba priložiti preporuku dva sveučilišna profesora s fakulteta na kojem je završio odgovarajući sveučilišni studij. Kandidati moraju znati jedan od svjetskih jezika, a preporuka je dobro poznavanje engleskog jezika.
Kandidati koji su prethodnu razinu studija završili izvan Republike Hrvatske trebaju obaviti akademsko priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije u RH (na Sveučilištu u Zagrebu) i uz materijale prijave priložiti Rješenje o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije.

IZVOĐENJE PREDAVANJA

Prilikom upisa na studij polaznici u pravilu dobivaju literaturu potrebnu za savladavanje nastavnog plana i programa upisanog studija. Polaznici će biti obaviješteni o početku predavanja i svim potrebnim predradnjama za upis poštom na kućnu adresu ili putem e-mail adrese koju su naveli na Obrascu prijave za upis. Predavanja u svakom semestru se održavaju u 5 ciklusa po tjedan dana. Nastava će se održavati u poslijepodnevnim satima između 16 i 21 sat.

OBVEZE NA STUDIJU
Za uspješan završetak studijskog programa potrebno je položiti ispite iz četiri obavezna kolegija i ispite iz pet izbornih kolegija (uključujući ispite razlike), napisati seminarski rad te izraditi i obraniti sveučilišni specijalistički rad. Iznimno, studij Poslovno upravljanje - MBA ima devet obveznih kolegija i pet izbornih kolegija.
Polaznici upisani na studij, a koji prethodno nisu završili studij u području ekonomije, obvezni su položiti ispite razlike iz kolegija “Mikroekonomija” i “Makroekonomija” te ispite razlike iz dva stručna kolegija koje odredi vijeće svakog studija. Polaznici upisani na studij koji su diplomirali u području ekonomije, ali mijenjaju područje (smjer) također su obvezni položiti ispite razlike iz stručnih kolegija (osim u slučaju kada su već položili ispite iz tih stručnih kolegija na prethodnoj razini studija). Za ove kolegije Fakultet će organizirati predavanja u popodnevnim satima od 16 do 21 sat i po potrebi subotom ujutro od 9 do 14 sati. Troškovi održavanja ovih predavanja i ispita nisu pokriveni školarinom i plaćaju se po posebnoj Odluci u visini od 1.350 kuna po svakom pojedinom kolegiju.

ROK ZA ZAVRŠETAK STUDIJA
Sveučilišni specijalistički studij u trajanju od dva semestra studenti mogu završiti na teret uplaćene školarine u roku dvije godine od dana upisa na studij. Sveučilišni specijalistički studij u trajanju od tri semestra studenti mogu završiti na teret uplaćene školarine u roku tri godine od dana upisa na studij.
Poslije ovog roka studenti plaćaju naknadu za sve neispunjene obveze prema važećoj Odluci o naknadama za tekuću akademsku godinu. Krajnji rok za završetak studija je osam godina od dana upisa na studij.

AKADEMSKI NAZIV
Polaznici izvršenjem svih obaveza i završetkom studija stječu akademski naziv specijalist odnosno specijalistica uz naznaku struke (npr. specijalist financijske analize). Kratica naziva je spec. oec. koja se piše iza imena i prezimena.

Programi poslijediplomskih specijalističkih studija

Pravilnik o poslijediplomskim specijalističkim studijima - na snazi od 31. prosinca 2020. godine 

Odluka o uvjetima za upis na sveučilišne specijalističke studije u akademskoj godini 2023./2024.