O Knjižnično-dokumentacijskom centru

Knjižnično-dokumentacijski centar (KDC) samostalna je ustrojstvena jedinica Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koja djeluje sa svrhom djelotvornog i cjelovitog osiguranja uvjeta za realizaciju znanstveno-istraživačke, nastavne i obrazovne djelatnosti, a posluje sukladno propisima iz područja knjižnične djelatnosti i ostalim propisima relevantnima za rad visokoškolskih knjižnica.

alternatetext