Povijest i vremeplov KDC-a

Knjižnica Ekonomskog fakulteta osnovana je 1920. godine na tadašnjoj Visokoj školi za trgovinu i promet. Već u prvim godinama postojanja stvoren je kreditima i darovima fond od 1.030 knjiga podijeljenih u „profesorsku“ i „đačku“ knjižnicu. Tijekom daljnjeg rada proširuje se fond zakladnom zbirkom u 1927. godini, kada je školi dostavljen ovjereni prijepis Ukaza od 25. siječnja, koji se odnosi na osnivanje  Zaklade Kralja Aleksandra i Kraljice Marije „za izgradnju EKVŠ-a i nabavu nastavnih pomagala i knjiga“. Iste je godine kupljeno 500 inozemnih djela iz ostavštine grofa Salmü iz Beča, među kojima je bilo vrlo vrijednih inozemnih starih knjiga.
 

Razvojem matične institucije i proširenjem nastavnih disciplina, knjižnično poslovanje se, osim u Centralnoj knjižnici koja je obuhvaćala fond Zaklade, profesorske i đačke zbirke, organizira po zavodima, seminarima i katedrama kroz niz manjih dislociranih knjižnica, dostupnih malom broju korisnika. Tek nakon šest desetljeća postojanja prešlo se centralizaciji rasutoga knjižničnoga fonda pa od 1979. godine djeluje jedinstvena Centralna knjižnica kao specijalna znanstveno-nastavna knjižnica za ekonomiju i srodne discipline.
 

Radi razvoja informativne funkcije putem sadržajne obrade knjižnične građe i prenošenja informacija u okviru Odjela biblioteke osnovan je 1954. godine Dokumentacijski centar Ekonomskog fakulteta u Zagrebu (prvi za ekonomiju u zemlji), da bi pomogao nastavnu djelatnost pružanjem informacija o izvorima literature po područjima za znanstveni rad nastavnika, kandidata za magistre i doktore znanosti, ali i pomoći studentima za proširenje znanja iz ekonomskih i srodnih disciplina.
 

Od 1991. godine knjižnica djeluje pod nazivom Knjižnica i dokumentacija, a od 01. lipnja 2006. godine mijenja naziv u Knjižnično dokumentacijski centar.
 

Značenju i ulozi koju danas ima Knjižnično dokumentacijski centar na području ekonomske znanosti pridonijele su i integracije Ekonomskog fakulteta i Visoke privredne škole, a kasnije i Fakulteta za vanjsku trgovinu, s njihovim pripadajućim knjižničnim fondovima.
 

Osim opsežnog ekonomskog knjižničnog fonda Knjižnica raspolaže i zbirkom rijetkih povijesnih primjeraka knjiga i drugih dokumenata, većim dijelom stvorene kupnjom privatne zbirke rijetkih knjiga tiskanih u razdoblju od 16. do 19. stoljeća.
 

Više o povijesti KDC-a možete pročitati u Monografiji EFZG.

Vremeplov KDC-a