KDC danas

MISIJA

Knjižnično dokumentacijski centar je posebna stručna jedinica fakulteta u izravnoj funkciji realizacije obrazovne i znanstveno-istraživačke djelatnosti, a kojoj je prilagođena izgradnja i pružanje pristupa raznovrsnim izvorima znanja, omogućavanje učinkovitog korištenja informacijskih resursa i razvijanje usluga za različite zajednice korisnika.
Iako je knjižnica primarno orijentirana na studente i znanstveno-nastavno osoblje Fakulteta, korištenje knjižničnih resursa omogućeno je i drugim članovima akademske zajednice, poduzetničkoj zajednici i svim ostalim građanima u zemlji i inozemstvu kojima je ekonomija područje interesa.

VIZIJA

Naša vizija je omogućiti svojim korisnicima viši stupanj informacijske pismenosti i učinkovitosti u području ekonomskih znanosti, pozicionirati knjižnicu kao aktivnog partnera u obrazovnim i istraživačkim procesima te postati aktivan partner poslovnoj zajednici, naročito u domeni obrazovanja profesionalaca.

Knjižnično-dokumentacijski centar (KDC) samostalna je ustrojstvena jedinica Fakulteta u neposrednoj funkciji realizacije znanstvene i obrazovne djelatnosti. U sastavu KDC-a djeluju Knjižnica i Informacijsko-dokumentacijski centar (INDOK).
 

Sa svrhom multidisciplinarne edukacije i informiranja studenata i ostalih članova akademske i znanstvene zajednice, ali i ostale zainteresirane javnosti o vrednotama Europske unije, temeljem Sporazuma s Europskom unijom, osnovan je 2016. godine Europski dokumentacijski centar (EDC-KDC).
 

Svjetska turistička organizacija (UNWTO) poduzima velike projekte istraživanja, analize i prikupljanja podataka u području turizma te ih objavljuje u službenim publikacijama koje su javnosti dostupne putem depozitarnih knjižnica. Od 2010. godine KDC je depozitarna knjižnica UNWTO-a.
 

Sto godina dugo putovanje knjižnice započelo je 1920. godine kolekcionarskim pristupom, postupno se pretvarajući u istraživačku i informativnu sredinu sve više orijentiranu komunikaciji i interakciji s korisnicima.
 

Iz prvih značajnijih knjižničnih zbirki stvorena je Zbirka rariteta koja sadrži vrlo vrijedne inozemne knjige podrijetlom iz Zaklade Kralja Aleksandra i Kraljice Marije i ostavštine grofa Salm-Salma.
 

Danas je KDC središnje mjesto Fakulteta u informacijskom, kulturnom, komunikacijskom i socijalnom aspektu, te svakom pojedincu omogućuje širenje ideja, znanje i nadahnuće. Korisničkom potencijalu većem od 13.000 korisnika omogućeno je korištenje bogatog fonda tiskanih publikacija, veliki izbor elektroničkih izvora podataka, čitaonica, računalno opremljeni prostori za timski i individualni rad, oprema i programi za osobe s invaliditetom, edukacije te sudjelovanja u raznim programima i događanjima u organizaciji knjižnice i Europskog dokumentacijskog centra.