Bilateralni sporazumi

Da bi se ostvarila međunarodna suradnja najčešće se potpisuju bilateralni sporazumi među fakultetima, odnosno sveučilištima. Ekonomski fakultet - Zagreb izravno ili preko Sveučilišta u Zagrebu potpisuje bilateralne sporazume iz područja ekonomije i poslovne ekonomije. Također, u zadnje vrijeme najpopularniji tip bilateralnih sporazuma jesu ERASMUS+ bilateralni sporazumi.