Ekonomika poduzećaKatedra obuhvaća istraživački rad te obrazovanje iz velikih studijskih područja, Poslovnih financija i Investicijske analize s jedne te Poduzetništva s druge strane. Kolegij Poslovne financije sluša se na drugoj godini, kolegij Investicijska analiza na trećoj godini, a Poduzetništvo na četvrtoj godini sveučilišnog prijediplomskog studija i obvezni su za sve studente. Na katedri se također izvode kolegiji Osnove poslovne analize, Planiranje poslovnih transformacija, Upravljanje korporacijskim rizicima, Upravljanje profitom i Uvod u kontroling. Iz studijskog područja analize i poslovnog planiranja organizirali smo diplomski studij pod nazivom Analiza i poslovno planiranje. Katedra također organizira specijalističke poslijediplomske studije Financijska analiza, Strateško poduzetništvo i Kontroling.

Misija Katedre je pružiti ne samo razumijevanje cjeline ekonomskog sustava i cjeline partikularnog sustava financija poduzeća, nego i pružiti što kvalitetnije i što raznovrsnije podloge za upravljanje i odlučivanje.