Kontakt i više informacija

 
 Studentska referada
- glavni ulaz u zgradu Fakulteta, hodnik desno
 
Voditelj Referade:
Robert Fišić, mag. iur.
Telefon: 01/2383-130
 
Zamjenica voditelja Referade:
Marija Anita Žulj, dipl. oec.
Telefon: 01/2383-176
E-mail: mzulj@efzg.hr
 
Referentica za stručne studije:
Valentina Pavlović
Telefon: 01/2383-215
 
Radno vrijeme Referade:
Ponedjeljak - Petak 12:00 - 14:00
 
Dežurstvo u Referadi:
Utorak 16:00 - 18:00
 

Prezentacija strukture
Specijalističkog diplomskog stručnog studija
"Ekonomika poduzetništva"
po semestrima


 

Prezentacija strukture
Specijalističkog diplomskog stručnog studija
"Ekonomika energije i okoliša "
po semestrima


 

Prezentacija strukture
Specijalističkog diplomskog stručnog studija
"Menadžment i marketing maloprodaje"
po semestrima


Web stranica studija
 

Prezentacija strukture
Specijalističkog diplomskog stručnog studija
"Elektroničko poslovanje u privatnom i javnom sektoru"
po semestrima


 

Prezentacija strukture
Specijalističkog diplomskog stručnog studija
"Digitalni marketing"

po semestrima

Web stranica studija