Djelatnici Studentske referade

Djelatnici Studentske referade

Voditelj Studentske referade
Robert Fišić, mag. iur.
Soba: 6, prizemlje
Tel: 01/238-3130
E-mail: rfisic@efzg.hr

Zamjenica Voditelja Studentske referade
Marija Anita Žulj, univ. mag. oec.
Soba: 5, prizemlje
Tel: 01/238-3176
E-mail: mzulj@efzg.hr

Samostalna stručna suradnica za studente
Zrinka Kozina, bacc.admin.publ., mag. oec.
Soba: 5, prizemlje
Tel: 01/238-3176
E-mail: zkozina@efzg.hr  

Referent - I. i II. godina sveučilišnog prijediplomskog studija
Vjekoslav Jakovljević
Soba: 7, prizemlje
Tel: 01/238-3221
E-mail: vjakovlje@net.efzg.hr 

Referent - III. godina sveučilišnog prijediplomskog studija
Vjekoslav Jakovljević
Soba: 7, prizemlje
Tel: 01/238-3221
E-mail: vjakovlje@net.efzg.hr  

Referentica - IV. godina sveučilišnog studija
Andreja Mesarek
Soba: 7, prizemlje
Tel: 01/238-3174
E-mail: aprus@efzg.hr  

Referentica diplomskog sveučilišnog studija
Andreja Mesarek
Soba: 7, prizemlje
Tel: 01/238-3174
E-mail: aprus@efzg.hr  

Referentica - apsolventi sveučilišnog studija
Jasmina Trinajstić
Soba: 7, prizemlje
Tel: 01/238-3214
E-mail: jtrinajstic@efzg.hr  

Referent - stručni studij
Vjekoslav Jakovljević
Soba: 7, prizemlje
Tel: 01/238-3221
E-mail: vjakovlje@net.efzg.hr 

Samostalna stručna suradnica za studente - Studiji na engleskom jeziku 
ISVU Koordinatorica

Kristina Malešević, univ. spec. oec.
Soba: 5, prizemlje
Tel: 01/238-3176
E-mail: kmalesevi@net.efzg.hr   

Referentica za Smartx kartice, smještaj u dom i prehranu
Marijana Axmann
Soba: A 19, prizemlje
Tel: 01/238-3192
Email: maxmann@efzg.hr