Ocjenjivanje nastavnika

Od akademske godine 2019./2020. studentske ankete o kvaliteti nastave se više ne provode putem papirnatih obrazaca, već putem aplikacije na webu, dostupnoj na stranici: ankete.efzg.hr te putem Studomata.
 
Za popunjavanje ankete studenti koriste akademski identitet (AAI) i uređaj koji može pristupiti Internetu (mobilni telefon, tablet i dr.).
 
Sve ispunjene ankete su povjerljive i nastavnicima potpuno anonimne. Nastavnicima nikad nije dostupan podatak o studentima koji su ispunili pojedinu anketu.
 
Putem aplikacije student može:
  • Ispuniti njemu dostupne ankete
  • Vidjeti sve ankete koje je ispunio (i odgovore koje je ispunio)
  • Ocijeniti aplikaciju i dati komentare za unaprjeđenje
  • Sudjelovati u skupljanju „bodova“ putem ispunjavanja anketa
 
Detaljnije upute kako pristupiti popunjavanju ankete na aplikaciji EFZG-a dostupne su u sljedećoj prezentaciji.

Upute za popunjavanje ankete na Studomatu dostupne su na sljedećoj poveznici.
 
Za sve probleme u slučaju prijave obratite se tajnici Katedre za informatiku Ružici Papić.