SEMINAR za turističke vodiče

Katedra za turizam Ekonomskog fakulteta - Zagreb izvodi:

Seminar za turističke vodiče

Katedra za turizam izvodi seminare temeljem rješenja Ministarstva turizma Republike Hrvatske kojim je, sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu (Narodne novine, br. 68/07) Ekonomski fakultet – Zagreb ovlašten za provođenje seminara i stručnih ispita za turističke vodiče.


Sukladno tome, Ekonomski fakultet - Zagreb izdaje uvjerenja polaznicima koji pred ispitnim povjerenstvom položu stručni ispit.

Ispitno povjerenstvo čine profesori Ekonomskog fakulteta - Zagreb, predstavnici Ministarstva turizma i Udruženja turističkih vodiča Grada Zagreba koje je imenovao ministar turizma.

 

POČETAK seminara za turističke vodiče planiran je za 22.11.2021. -  Prijave se kontinuirano zaprimaju ! 


Informacije o prijavi na seminar (cijena i trajanje seminara, dokumenti koji su potrebni za prijavu i dr.) mogu se dobiti na linkovima ispod ili izravno kod tajnika seminara doc. dr. sc. Antonija Vlahova na tel.: 01/2383-270 ili e-mail: avlahov@net.efzg.hr

 


 

TURISTIČKI VODIČI: - planirani početak seminara: 22.11.2021. !

INFORMACIJE kandidatima za polaganje stručnog ispita za turističke vodiče>>>

OBRAZAC PRIJAVE na seminar za turističke vodiče>>> 

Predsjednica ispitnog povjerenstva:
Prof.dr.sc. Nevenka Čavlek