Seminar za turističke vodiče

Seminar za turističke vodiče

Katedra za turizam izvodi seminare za turističke vodiče temeljem rješenja Ministarstva turizma Republike Hrvatske kojim je, sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu (Narodne novine, br. 68/07) Ekonomski fakultet - Zagreb ovlašten za provođenje seminara i stručnih ispita za turističke vodiče.

Sukladno tome, Ekonomski fakultet - Zagreb izdaje uvjerenja polaznicima koji pred ispitnim povjerenstvom položu stručni ispit.

Ispitno povjerenstvo čine profesori Ekonomskog fakulteta - Zagreb, predstavnici Ministarstva turizma i sporta i Udruženja turističkih vodiča Grada Zagreba koje je imenovala ministrica turizma.

Informacije o prijavi na seminar (cijena i trajanje seminara, dokumenti koji su potrebni za prijavu i dr.) mogu se dobiti na linkovima ispod ili izravno kod tajnika seminara izv. prof. dr. sc. Antonija Vlahova, putem e-maila: avlahov@net.efzg.hr
 

!!! PRIJAVE U TIJEKU !!!

Planirani početak Seminara za turističke vodiče: 26.02.2024.


 

INFORMACIJE kandidatima za polaganje stručnog ispita za turističke vodiče>>>

OBRAZAC PRIJAVE na seminar za turističke vodiče>>> 

Predsjednica ispitnog povjerenstva:
Prof. dr. sc. Nevenka Čavlek