Stjecanje kompetencija

Stečena znanja i vještine završavanjem doktorskog studija Upravljanje digitalnim inovacijama podrazumijevaju:
 
  • formuliranje istraživačkih pitanja, ciljeva i hipoteza u području upravljanja inovacijama i primjene digitalnih tehnologija u profitnom i neprofitnom sektoru
  • razvoj naprednih, složenih, originalnih, visokospecijaliziranih znanja, vještine, aktivnosti i postupaka za prikupljanje i bilježenje informacija / podatka o primjeni digitalnih tehnologija
  • kritičko vrednovanje novih činjenica, pojmova, postupaka, principa i teorija u području difuzije inovacija i primjene digitalnih tehnologija
  • upravljanje znanstveno-istraživačkim aktivnostima i organiziranje informacija / podataka primjenjujući protokole prikladne za istraživanje primjene digitalnih tehnologija
  • sintetiziranje, analiziranje i primjena informacije / podataka kako bi odgovorio(-la) na istraživačka pitanja koja je sam(a) formulirao(-la) u području primjene digitalnih tehnologija
  • razvoj i provođenje novih društveno i civilizacijski prihvatljivih oblike komunikacija i procesa suradnje u području primjene digitalnih tehnologija
  • preuzimanje etičke i društvene odgovornosti za uspješnost provođenja istraživanja u području primjene digitalnih tehnologija, za društvenu korisnost rezultata istraživanja te za moguće društvene posljedice.

Znanja, vještine i sposobnosti koje će doktorandi usvojiti kroz studij omogućit će im duboko razumijevanje digitalnog poslovnog okruženja, prepoznavanje tržišnih niša i pokretanje novih poslovnih pothvata te prilagodbu i optimizaciju poslovanja u novim uvjetima.
Kroz aktivnosti studija doktorandi će steći znanja o prilikama i prijetnjama poslovanja na internacionalnom tržištu u digitalnom gospodarstvu što će doprinijeti izgradnji međunarodne konkurentnosti i integraciji u međunarodne lance dodane vrijednosti. Kvalitetan ljudski kapital koji posjeduje konkurentna znanja inkrementalan je činitelj i u privlačenju inozemnih investitora. Rast proizvodnosti, izvozne konkurencije i inovativnosti gospodarstva samo su neke od koristi koje se ostvaruju priljevom investicija pa se neizravni učinci studija mogu promatrati i na taj način. Doktorski studij pruža znanja koja mogu služiti kao potpora u izgradnji nacionalne i međunarodne konkurentnosti poslovnih subjekata u svim sektorima kao i znanja nužna za ostvarivanje konkurentnosti.