Postupak upisa

Pravo na upis kandidati ostvaruju prema uspjehu ostvarenom u okviru postupka rangiranja i to prema mjestu koje su zauzeli na pojedinoj rang listi.

Za upis studenata na diplomske sveučilišne studije ustrojavaju se sljedeće rang liste:

 • ​Redoviti diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija - studijski smjer Leadership na engleskom jeziku,
 • Izvanredni diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija - studijski smjer Leadership na engleskom jeziku,
 • Redoviti diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija za strane državljane - studijski smjer Leadership na engleskom jeziku, 
 • ​Redoviti diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija - studijski smjer Marketing na engleskom jeziku,
 • Izvanredni diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija - studijski smjer Marketing na engleskom jeziku,
 • Redoviti diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija za strane državljane - studijski smjer Marketing na engleskom jeziku, 
 • ​Redoviti diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija - studijski smjer Managerial Informatics,
 • Izvanredni diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija - studijski smjer Managerial Informatics,
 • Redoviti diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija za strane državljane - studijski smjer Managerial Informatics,
 • Redoviti diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija - studijski smjer Management,
 • Izvanredni diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija - studijski smjer Management,
 • Redoviti diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija za strane državljane - studijski smjer Management,
 • Redoviti diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija - studijski smjer Trade and International Business,
 • Izvanredni diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija - studijski smjer Trade and International Business,
 • Redoviti diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija za strane državljane - studijski smjer Trade and International Business, 
 • Redoviti diplomski sveučilišni studij Economics,
 • Izvanredni diplomski sveučilišni studij Economics,
 • Redoviti diplomski sveučilišni studij Economics za strane državljane.

Za upis studenata na specijalističke diplomske stručne studije ustrojavaju se sljedeće rang liste:

 • Redoviti specijalistički diplomski stručni studij Ekonomika poduzetništva,
 • Izvanredni specijalistički diplomski stručni studij Ekonomika poduzetništva,
 • Redoviti specijalistički diplomski stručni studij Ekonomika energije i okoliša,
 • Izvanredni specijalistički diplomski stručni studij Ekonomika energije i okoliša,
 • Redoviti specijalistički diplomski stručni studij Elektroničko poslovanje u privatnom i javnom sektoru,
 • Izvanredni specijalistički diplomski stručni studij Elektroničko poslovanje u privatnom i javnom sektoru,
 • Redoviti specijalistički diplomski stručni studij Menadžment i marketing maloprodaje,
 • Izvanredni specijalistički diplomski stručni studij Menadžment i marketing maloprodaje
 • Redoviti specijalistički diplomski stručni studij Digitalni marketing i
 • Izvanredni specijalistički diplomski stručni studij Digitalni marketing.
Kandidat koji je stekao uvjete za upis na pojedini studij, odnosno studijski smjer po osnovi inicijalnog rangiranja, mora se upisati prema rasporedu za upis koji će biti objavljen po objavi rezultata postupka rangiranja.

Ukoliko se kandidat, koji je stekao uvjete za upis na prvoodabrani studij, odnosno studijski smjer, ne upiše prema utvrđenom rasporedu, smatrat će se da je odustao od upisa te gubi pravo naknadnog upisa na prvoodabrani studij, odnosno studijski smjer.

Kandidati koji su stekli uvjete za upis na studij dužni su priložiti sljedeće dokumente za upis:

 • komplet upisnog materijala  kupnjom upisnog materijala u Skriptarnici Fakulteta studenti podmiruju troškove pokrenutog upravnog postupka upisa prilikom čega je potrebno ispuniti Uplatnicu na iznos od 500,00 kuna i uplatiti na žiro-račun Ekonomskog fakulteta – Zagreb IBAN: HR0723600001101351242. Fakultet će zaprimati samo zelenu kopiju uplatnice ili isprintanu potvrdu o izvršenom plaćanju putem internetskog bankarstva koje OBVEZNO moraju sadržavati:
- Ime, prezime i adresu kandidata,
- JMBAG ili OIB kandidata (upisan u polje "Poziv na broj odobrenja") te
- Opis plaćanja: "Naknada za prvi upis - diplomski sveučilišni studij 2020./2021." odnosno "Naknada za prvi upis - specijalistički diplomski stručni studij 2020./2021.".
 • tri fotografije veličine 4 × 6 cm.