Ekonomski fakultet - Zagreb
Prihvaćene prijave tema sveučilišnih specijalističkih radova

Prihvaćene prijave tema sveučilišnih specijalističkih radova

Prihvaćene prijave tema u ak. god. 2023./2024.​
Prihvaćene prijave tema / Fakultetsko vijeće, TRAVANJ 2024. god
Prihvaćene prijave tema / Fakultetsko vijeće, OŽUJAK 2024. god
Prihvaćene prijave tema / Fakultetsko vijeće, VELJAČA 2024. god
Prihvaćene prijave tema / Fakultetsko vijeće, SIJEČANJ 2024. god
Prihvaćene prijave tema / Fakultetsko vijeće, PROSINAC 2023. god
Prihvaćene prijave tema / Fakultetsko vijeće, STUDENI 2023. god
Prihvaćene prijave tema / Fakultetsko vijeće, LISTOPAD 2023. god
Prihvaćene prijave tema u ak. god. 2022./2023.​
Prihvaćene prijave tema / Fakultetsko vijeće, RUJAN 2023. god
Prihvaćene prijave tema / Fakultetsko vijeće, SRPANJ 2023. god
Prihvaćene prijave tema / Fakultetsko vijeće, LIPANJ 2023. god
Prihvaćene prijave tema / Fakultetsko vijeće, SVIBANJ 2023. god
Prihvaćene prijave tema / Fakultetsko vijeće, TRAVANJ 2023. god
Prihvaćene prijave tema / Fakultetsko vijeće, OŽUJAK 2023. god
Prihvaćene prijave tema / Fakultetsko vijeće, SIJEČANJ 2023. god
Prihvaćene prijave tema / Fakultetsko vijeće, PROSINAC 2022. god
Prihvaćene prijave tema / Fakultetsko vijeće, STUDENI 2022. god
Prihvaćene prijave tema / Fakultetsko vijeće, LISTOPAD 2022. god
Prihvaćene prijave tema u ak. god. 2021./2022.​
Prihvaćene prijave tema / Fakultetsko vijeće, RUJAN 2022. god
Prihvaćene prijave tema / Fakultetsko vijeće, SRPANJ 2022. god
Prihvaćene prijave tema / Fakultetsko vijeće, SVIBANJ 2022. god
Prihvaćene prijave tema / Fakultetsko vijeće, TRAVANJ 2022. god
Prihvaćene prijave tema / Fakultetsko vijeće, OŽUJAK 2022. god
Prihvaćene prijave tema / Fakultetsko vijeće, VELJAČA 2022. god
Prihvaćene prijave tema / Fakultetsko vijeće, SIJEČANJ 2022. god
Prihvaćene prijave tema / Fakultetsko vijeće, PROSINAC 2021. god.
Prihvaćene prijave tema / Fakultetsko vijeće, STUDENI 2021. god.
Prihvaćene prijave tema / Fakultetsko vijeće, LISTOPAD 2021. god
Prihvaćene prijave tema u ak. god. 2020./2021.​
Prihvaćene prijave tema / Fakultetsko vijeće, RUJAN 2021. god
Prihvaćene prijave tema / Fakultetsko vijeće, SRPANJ 2021. god
Prihvaćene prijave tema / Fakultetsko vijeće, LIPANJ 2021. god
Prihvaćene prijave tema / Fakultetsko vijeće, SVIBANJ 2021. god
Prihvaćene prijave tema / Fakultetsko vijeće, TRAVANJ 2021. god.
Prihvaćene prijave tema / Fakultetsko vijeće, OŽUJAK 2021. god.
Prihvaćene prijave tema / Fakultetsko vijeće, VELJAČA 2021. god.
Prihvaćene prijave tema / Fakultetsko vijeće, SIJEČANJ 2021. god.
Prihvaćene prijave tema / Fakultetsko vijeće, PROSINAC 2020. god.
Prihvaćene prijave tema / Fakultetsko vijeće, STUDENI 2020. god.
Prihvaćene prijave teme/ Fakultetsko vijeće, LISTOPAD 2020. god.
Prihvaćene prijave tema u ak. god. 2019./2020.
Prihvaćene prijave tema / Fakuletesko vijeće, 29.09.2020. god
​Prihvaćene prijave tema / Fakuletesko vijeće, 14.07.2020. god
Prihvaćene prijave tema / Fakuletesko vijeće, 30.06.2020. god
Prihvaćene prijave tema/ FV u svibnju 2020. god.
Prihvaćene prijave tema/ FV  u ožujku 2020. god.