Satnica

Od ljetnog semestra akademske godine 2016./2017. satnica je dostupna i kao mobilna aplikacija za Android uređaje. Mobilnu aplikaciju EFZG Satnica možete preuzeti na poveznici. Zbog tehničkih poteškoća, satnica za ljetni semestar akademske godine 2020./2021. trenutno nije dostupna putem mobilne aplikacije.
 

Akademska godina 2020./2021.
LJETNI SEMESTAR

*** NAPOMENA: U prva dva tjedna nastave moguće su manje izmjene satnice. U satnici su navedene dvorane za svu nastavu iako se većina nastave odvija online.
Popis kolegija za koje se nastava izvodi u prostorima Fakulteta dostupan je na poveznici
(datum zadnjeg ažuriranja satnice: 07.05.2021.)

INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ POSLOVNA EKONOMIJA 
* grupe izvanrednih studenata nalaze se na kraju dokumenta te sadrže oznaku "IZV"


INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ EKONOMIJA

PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ POSLOVNA EKONOMIJA
Načini prijevoza do kampusa Borongaj

SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJI

EKONOMIKA PODUZETNIŠTVA

EKONOMIKA ENERGIJE I OKOLIŠA


ELEKTRONIČKO POSLOVANJE U PRIVATNOM I JAVNOM SEKTORU
MENADŽMENT I MARKETING MALOPRODAJE
DIGITALNI MARKETING

Academic Year 2020/2021
SUMMER SEMESTER

*** NOTE: Minor changes in the timetable are possible in the first two weeks of classes. The schedule lists the classrooms for all classes, although most classes take place online. Courses for which classes are held at the Faculty are: Mikroökonomie. (date of last update: 22nd February 2021)

BACHELOR DEGREE IN BUSINESS (BDIB) 

BACHELOR DEGREE IN ECONOMICS (BDIE) 


MASTER DEGREE IN BUSINESS (MDIB) 

MASTER DEGREE IN ECONOMICS (MDIE)