Satnica

Akademska godina 2021./2022.
ZIMSKI SEMESTAR

NAPOMENE: 
U prva dva tjedna nastave moguće su manje izmjene satnice. 
** Popis kolegija i grupa za preddiplomske sveučilišne studije na engleskom jeziku, integrirane preddiplomske i diplomske sveučilišne studije te preddiplomski stručni studij za koje se nastava izvodi u prostorima Fakulteta (offline) dostupan je na ovoj poveznici (datum zadnjeg ažuriranja satnice: 31.10.2021.).
*** Popis kolegija i grupa za diplomske sveučilišne studije na engleskom jeziku i specijalističke diplomske stručne studije 
za koje se nastava izvodi u prostorima Fakulteta (offline) dostupan je na ovoj poveznici (datum zadnjeg ažuriranja satnice: 31.10.2021.).
**** Popis kolegija i grupa u zimskom semestru uz pripadajuće kodove za Google Učionice i poveznice na Google Meet dostupan je na ovoj poveznici.

INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ POSLOVNA EKONOMIJA 
* grupe izvanrednih studenata nalaze se na kraju dokumenta te sadrže oznaku "IZV"


INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ EKONOMIJA

PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ POSLOVNA EKONOMIJA
Načini prijevoza do kampusa Borongaj

SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJI

EKONOMIKA PODUZETNIŠTVA

EKONOMIKA ENERGIJE I OKOLIŠA


ELEKTRONIČKO POSLOVANJE U PRIVATNOM I JAVNOM SEKTORU
MENADŽMENT I MARKETING MALOPRODAJE
DIGITALNI MARKETING

Academic Year 2021/2022
WINTER SEMESTER

*** NOTE: Minor changes in the timetable are possible in the first two weeks of classes (date of last update: 31st October 2021)

BACHELOR DEGREE IN BUSINESS (BDIB) (Mandatory courses will be held in classrooms, while elective courses will be held through online platforms. In case of exceptions, professors will inform students at the introductory lecture.)

BACHELOR DEGREE IN ECONOMICS (BDIE) (Mandatory courses will be held in classrooms, while elective courses will be held through online platforms. In case of exceptions, professors will inform students at the introductory lecture.)


MASTER DEGREE IN BUSINESS (MDIB) (Mandatory courses will be held in classrooms, while elective courses will be held through online platforms. In case of exceptions, professors will inform students at the introductory lecture.)

MASTER DEGREE IN ECONOMICS (MDIE) (Mandatory courses will be held in classrooms, while elective courses will be held through online platforms. In case of exceptions, professors will inform students at the introductory lecture.)