Misija i vizija

IZJAVA O MISIJI:

Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet (EFZG) posvećen je istraživanju i obrazovanju visokokvalificiranih stručnjaka koji će uspješno odgovoriti na suvremene poslovne i društvene izazove, podižući tako kvalitetu visokoškolskog obrazovanja u nacionalnom i regionalnom okružju.

VIZIJA:

Vizija Sveučilišta u Zagrebu Ekonomskog fakulteta (EFZG-a) jest postati nacionalna elitna visokoobrazovna ustanova prepoznatljivog imidža tržišno-orijentirane i društveno odgovorne organizacije koja pruža vrhunsko obrazovanje i vrhunska istraživanja.

 

• Slogan Sveučilišta u Zagrebu Ekonomskog fakulteta:
TRADICIJA I INOVACIJE U OBRAZOVANJU I ISTRAŽIVANJU – PUT U BUDUĆNOST!

• Slogan BDIB-a (programa s međunarodnom EPAS (EFMD) akreditacijom:
BDIB – PRETEČA PROMJENA!
 

Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet (EFZG) nastoji ostvariti vlastitu viziju o elitnoj ustanovi visokoškolskog obrazovanja, koja ima reputaciju, ne samo unutar nacionalnih granica, već i u široj regiji i susjednim zemljama članicama EU i to fokusiranjem na podizanje kvalitete istraživanja i obrazovanja -  kako je to navedeno u izjavi o misiji.