Ekonomska teorijaKatedra za ekonomsku teoriju ima cilj obrazovanje ekonomista i provođenje znanstvenih istraživanja iz područja opće ekonomske teorije.

U okviru preddiplomskog sveučilišnog studija Katedra je odgovorna za izvođenje nastave iz predmeta:
•    Analiza konkurentnosti u suvremenim ekonomijama
•    Industrijska organizacija
•    Mikroekonomija
•    Mikroekonomska teorija
•    Osnove ekonomije
•    Politička ekonomija
•    Politička ekonomija globalizacije
•    Politička ekonomija posttranzicijskih zemalja
•    Povijest ekonomske misli
•    Povijest hrvatske ekonomske misli 

U okviru preddiplomskog sveučilišnog studija na engleskom jeziku BDiB i EBIP Katedra je odgovorna za izvođenje nastave iz predmeta:
•    Principles of Economics
•    Microeconomics
•    Mikroeconomic Theory 

U okviru diplomskog sveučilišnog studija Katedra je odgovorna za izvođenje nastave iz predmeta:
•    Napredna mikroekonomija
•    Politička ekonomija rasta
•    Škole ekonomskog mišljenja
•    Advanced Microeconomics 

U okviru stručnog studija Katedra je odgovorna za izvođenje nastave iz predmeta:
•    Osnove ekonomije