Časopisi Fakulteta

Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet izdaje šest renomiranih i međunarodno priznatih znanstvenih časopisa.

Dugogodišnja aktivnost u izdavanju časopisa svjedoči o važnoj i vodećoj ulozi Ekonomskog fakulteta - Zagreb u obogaćivanju znanstvene bibliografije i desiminaciji znanja u regiji.

Kontinuirani napori ulažu se u unaprjeđenje kvalitete časopisa, u cilju napretka i promicanja znanosti, učenja, razvoja i afirmacije profesionalnih ekonomskih znanja i vještina. O kvaliteti časopisa Ekonomskog fakulteta - Zagreb govore i podaci o indeksiranosti časopisa Ekonomskog fakulteta - Zagreb (PDF).

Acta Turistica

Acta Turistica

ISSN: 0353-4316
područje: turizam
početak izlaženja: 1989.
dinamika izlaženja: dva puta godišnje
indeksiranje: C.A.B. Iinternational, LORETO Thesaurus, CIRET, EBSCO, EconLit, ProQuest, Scopus, Web of Science Core Collection 
 
Market-Tržište

Market-Tržište

ISSN: 0353-4790
area: marketing
first issue: 1989
frequency: semi-annually
indexing: SCOPUS, WOS ESCI, EBSCO Publishing,
EconLit, ProQuest ABI/INFORM, CEEOL, RePEc, DOAJ, Index Copernicus International, Cabell's International, CEJSH, ERIH PLUS
market@efzg.hr
 
Poslovna izvrsnost

Poslovna izvrsnost

ISSN: 1846-3355
e-ISSN: 1848-9060
UDK: 658.56
CrossRef DOI: https://doi.org/10.22598/pi-be
area: quality and broader economic topics
first issue: 2007
online from: 2007
frequency: semi-annually
abstracted and indexed by: EconLit, ABI/Inform, Social Science Premium Collection, Proquest Business Premium Collection, RePEc, CAB Abstracts, Hrčak - Portal of scientific journals in Croatia
 

ZIREB Zagreb International Review of Economics and Business

ZIREB Zagreb International Review of Economics and Business

ISSN: 1331-5609 
area: macro and  micro economics, management, general topics in economy and society
first issue: 1998
frequency:  semiannualy
indexing: WOS ESCI, EconLit,  RePec , EBSCO, ProQuest, ERIH PLUS, DOAJ, ProQuest, Cabell's 
Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu/Proceedings of the Faculty of Economics and Business in Zagreb

Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu/Proceedings of the Faculty of Economics and Business in Zagreb

ISSN: 1333-8900
Field: Economics and Business Economics
First issue: 2003.
Frequency: Semi-annual
Indexing: Econlit, Journal of Economic literature (JEL), EBSCO, ProQuest ABI/Inform Complete, Social Science Premium Collection

 
INTEREULAWEAST - Journal for International and European Law, Economics and Market Integrations

INTEREULAWEAST - Journal for International and European Law, Economics and Market Integrations

ISSN 1849-3734 (Print)
ISSN 1849-4439 (Online)
https://doi.org/10.22598/iele
FIELD: International & European Law and Economics
FIRST ISSUE: 2014
FREQUENCY: Semi-annual
INDEXING: Scopus; HeinOnline;
EBSCOhost Business Source Complete;
EBSCOhost Business Source Corporate;
ProQuest Social Science Premium Collection;
ProQuest ABI/INFORM Collection