SmartX-kartica

Informacijski sustav studentskih prava (ISSP): https://www.cap.srce.hr

Studenti – brucoši prilikom upisa na Fakultet sa matičnim podacima o studentu predaju jednu sliku i potpis za izradu studentske Smart X- iskaznice
U Informacijskom sustavu visokih učilišta (ISVU) tj. ISAK – Informacijski sustav akademskih kartica obrađuju se (prosljeđuju) podaci za izradu i dostavu iste.
 
Za IZGUBLJENU – OŠTEĆENU – UKRADENU SmartX-karticu
POTREBNO JE OSOBNO DOĆI SA INDEKSOM KOD REFERENTA za studentske SmartX-kartice
- popuniti formular sa izdavanje nove studentske iskaznice (SmartX-kartice)
- priložiti dokaz o uplati naknade za izdavanje nove SmartX-kartice
 
Izrada i dostava SmartX-kartice traje otprilike 1 do 2 tjedna kada student osobno treba preuzeti istu.
 
PREUZIMANJE SmartX-kartice može se obaviti u uredovno radno vrijeme
 
Student OSOBNO UZ PREDOČENJE INDEKSA PREUZIMA ISTU
 
GDJE?
Referent za studentske SmartX-kartice
Marijana Axmann
Kabinet: A-19 preko puta dvorane 40
Tel: 01/238-3192