Publikacije

Izdanja knjiga članova Katedre za računovodstvo
 
 
Analiza financijskih izvještaja: Temeljna načela i postupci
Grupa autora
Redaktor: Lajoš Žager
Analysis of Financial Statements: essential concepts and applications
Grupa autora
Urednik: Lajoš Žager
Analiza financijskih izvještaja: načela - postupci - slučajevi
Grupa autora
Redaktor: Lajoš Žager
Državna revizija: pretpostavka odgovornosti i transparentnosti u javnom sektoru
Grupa autora
Redaktori:
Ivan Klešić
Ivana Mamić Sačer
Lajoš Žager
Revizija: nadzorni mehanizam korporativnog upravljanja
Grupa autora
Redaktori:
Sanja Sever Mališ
Lajoš Žager
Analiza financijskih izvještaja: načela - postupci - slučajevi
Grupa autora
Redaktor: Lajoš Žager
Računovodstvo financijskih institucija
Vesna Vašiček
Davor Vašiček
Sanja Broz Tominac
Računovodstvo II - evidentiranje poslovnih procesa
Grupa autora
Redaktor: Danimir Gulin
Računovodstvo II - priručnik za vježbe
Grupa autora
Redaktorica: Mirjana Hladika
Računovodstvo poreza
Ivana Dražić Lutilsky
Martina Dragija
Hrvoje Šimović
Marko Primorac
Računovodstvo financijskih instrumenata
Mirjana Hladika
Hrvoje Matovina
Hrvoje Perčević

 
Analiza financijskih izvještaja: načela - postupci - slučajevi
Grupa autora
Redaktor: Lajoš Žager
Računovodstvo I
Računovodstvo za neračunovođe

Grupa autora
Redaktor: Lajoš Žager

Računovodstvo I
Priručnik za vježbe

Grupa autora
Redakorica: Nikolina Dečman
 
Računovodstvo proračunskih i neprofitnih organizacija
Davor Vašiček
Vesna Vašiček
     
Interna revizija
Boris Tušek
Lajoš Žager
Ivana Barišić

 
Revizija
načela, standardi, postupci

Sanja Sever Mališ
Boris Tušek
Lajoš Žager
Financijsko računovodstvo
izabrane teme

Danimir Gulin
Hrvoje Perčević

 
     
Analiza
financijskih izvještaja

Katarina Žager
Ivana Mamić Sačer
Sanja Sever Mališ
Lajoš Žager
Državna revizija
Grupa autora
Redakcija: Šima Krasić &
Lajoš Žager


 
Računovodstvo malih i srednjih poduzeća
Katarina Žager
Nikolina Dečman


 
     
Računovodstveni
informacijski sustavi

Ivana Mamić Sačer
Katarina Žager


 
Upravljačko
računovodstvo

Grupa autora


 
Poslovno planiranje,
kontrola i analiza

Danimir Gulin
Hrvoje Perčević
Boris Tušek
Lajoš Žager
     
Osnove računovodstva
Katarina Žager
Boris Tušek
Vesna Vašiček
Lajoš Žager
Računovodstvo
Grupa autora
Redaktori: Danimir Gulin &
Lajoš Žager

 
Računovodstvo
priručnik za vježbe

Grupa autora
Redaktor: Hrvoje Perčević

 
     
Primjena međunarodnih standarda financijskog izvještavanja - Studije slučaja
Računovodstvo malih
i srednjih poduzeća

Katarina Žager
Nikolina Smrekar
Ana Oluić

 
Primjena MSFI-ja
studije slučaja

Ivana Mamić Sačer
Ivana Sever


 
Upravljačko računovodstvo
- studija slučajeva

Sanja Broz Tominac
Martina Dragija
Mirjana Hladika
Marina Mićin
     
Prethodna izdanja