Prethodne konferencije i radionice

Međunarodna znanstvena konferencija PERSPEKTIVE TRGOVINE / TRADE PERSPECTIVES organizira se  s ciljem okupiljanja znanstvenika i stručnjaka iz područja trgovine, maloprodaje, poslovne logistike i srodnih područja kako bi se obradile aktualne teme vezane uz razvoj i poslovanje u distributivnoj trgovini. Konferencija se održava jednom godišnje u studenom počevši od 2010. godine, a svake godine kao ideju vodilju ističe neku specifičnu temu. Tako su do sada obrađene teme: utjecaj recesije na trgovinu, uloga trgovine u pokretanju gospodarstva, odnosi u lancima opskrbe te važnost ljudi, tehnologije i znanja za poslovanje u trgovini. Konferencija ima međunarodni programski odbor, a radovi se recenziraju i objavljuju u Zborniku konferencije koji je referiran međunarodnim bibliografskim bazama Econlit i JEL, a povremeno se selekcijom najboljih radova dolazi i do izdanja monografkih istraživačkih publikacija od kojih se ističe knjiga Challenges for the Trade of Central and Southeast Europe izdana 2013. godine od strane izdavačke kuće Emerald Publishing u kojoj su zastupljeni najbolji radovi upravo sa ove konferencije.


28th Symposium of the Society for Nonlinear Dynamics and Econometrics (SNDE) održat će se na Ekonomskom fakultetu - Zagreb 26. i 27. ožujka 2020.  Konferencija, organizirana u suradnji s istraživačkim centrom MacroHub, će se održati u godini kada Ekonomski fakultet u Zagrebu slavi svoju stotu godišnjicu. Cilj konferencije je prezentirati i diskutirati nove metode u teorijskoj i empirijskoj analizi nelinearnih fenomena u ekonomiji i financijama. Plenarna predavanja će održati Hélène Rey iz London Business School te Bruce E. Hansen sa University of Wisconsin-Madison. Konferencija tradicionalno okuplja između 130 i 170 izvrsnih znanstvenika, istraživača i centralnih bankara iz cijeloga svijeta. Više o društvu i konferenciji možete pronaći na web stranici https://sndeecon.org/ te u službenom Call for papers.

 

Primijenjena ekonometrija organizirana je kao praktični računalni tečaj ekonometrije namijenjen stručnjacima s područja financijskih tržišta, osiguranja, REIT-a, ekonomije i općenito akademskim istraživačima. Nastavni plan se ne koncentrira na matematičke formule u pozadini svake tehnike (iako će nužne biti objašnjene) niti na formalne dokaze, već na intuiciju koja se nalazi iza pojedine ekonometrijske tehnike, na njihovu važnost u praksi i primjenu u E-Views softveru. Predavanja se održavaju na engleskom jeziku, a predavači su inozemni gostujući profesori sa iskustvom u objavljivanju radova u renomiranim znanstvenim časopisima. 


4th CIGAR (Comparative International Governmental Accounting Research) Workshop will be held in Zagreb, Croatia, on July 5-6, 2018 at the Faculty of Economics and Business Zagreb. The Workshop will be preceded by the PhD colloquium (July 4, 2018). The theme of the Workshop is "Accounting for Budgeting and Fiscal Responsibility“

The deadline for abstract submissions is the 1st of March 2018. The call for papers and all details about the workshop and colloquium is now available at the workshop website: 
For any additional queries regarding the submission send an email to: cigar2018@net.efzg.hr


TAKE2017 Theory and Applications in the Knowledge Economy: The International Scientific Conference devoted to the Multidisciplinary Study of the Knowledge Economy - međunarodna znanstvena konferencija o ekonomiji znanja.


“Red, green and blue strategies in Sport Tourism” 

Međunarodna znanstvena konferencija STC’16 “Red, green and blue strategies in Sport Tourism” organizira se s ciljem okupljanja znanstvenika, studenata i praktičara iz područja sportskog turizma. Konferencija se fokusira na brojne promjene koje se odvijaju u području turizma kroz različite strategije razvoja, od crvene, zelene i plave strategije, s naglaskom na razvoj i ulogu sportskog turizma u tim procesima. Cilj ove konferencije je širenje znanstvenih spoznaja, pružajući platformu za interdisciplinarne pristupe i rasprave, osnažiti znanje i iskustvo uz istovremeno promicanje znanstvene suradnje i zajedničkog rada među istraživačima iz cijelog svijeta. Svi prihvaćeni sažetci objaviti će se u Knjizi sažetaka (ISBN 978-953-346-008-6), a izdvojeni radovi imati će mogućnost objave u: Acta Touristica, Business Excellence, dok će se ostali prihvaćeni radovi i prezentirani na Konferenciji objaviti u Zborniku konferencije (ISBN 978-953-346-009-3). 

1. Međunarodna konferencija iz Financijske Analize organizira se s ciljem okupljanja znanstvenika, istraživača i praktičara iz područja financijske analize. Obuhvaća teme iz širokog spektra ključnih područja financijske analize, poslovne financije i investicijske analize, kao i drugih srodnih područja, a među njima se izdvajaju Korporacijske financije; Instrumenti s fiksnim dohotcima; Dionice; Portfolio teorija; Praksa portfolio menadžmenta; Izvedenice; Financijska tržišta i tržište kapitala; Devizno tržište i Međunarodne financije. Konferencija ima međunarodni programski i organizacijski odbor. Na konferenciju će se uvrstiti radovi i sažeci koji su prihvaćeni za objavljivanje uz barem dvije međunarodne recenzije. Prihvaćeni radovi i sažeci objavit će se u Zborniku konferencije, a odabrani radovi imat će mogućnost objave u Zagreb International Review of Economics and Business (ZIREB) and UTMS Journal of Economics. 

Zagreb International Conference on the Law of Obligations (Zagrebačka međunarodna konferencija o obveznom pravu) održat će se na Ekonomskom fakultetu - Zagreb 12. i 13. prosinca 2019. godine. Konferencija se održava u organizaciji Katedre za pravo Ekonomskog fakulteta - Zagreb, a u suradnji s Tajništvom Komisije Ujedinjenih naroda za međunarodno trgovačko pravo (UNCITRAL Secretariat) u okviru aktivnosti proslave četrdesetgodišnjice Konvencije UN-a o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe, te u suradnji s ELI Global Private Law SIG, znanstvene skupine koja djeluje u sklopu Europskog pravnog instituta. Više obavijesti dostupno je na mrežnim stranicama konferencije: https://lawofobligations.net.efzg.hr/ (EN) i https://obveznopravo.net.efzg.hr/ (HR).

Okrugli stol povodom 20 godina primjene ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U INTERDISCIPLINARNOM OKRUŽENJU (29.1.2015.)
Na znanstvenom skupu sudjelovalo je 11 predavača, te se okupilo više od 40 sudionika iz prakse i to sudaca trgovačkih sudova, odvjetnika, odvjetničkih vježbenika, korporativnih pravnika, te članove akademske zajednice. Cilj projekta bilo je ukazati na aktualna pitanja vezana uz primjenu ZTD-a u interdisciplinarnom okruženju. Radovi izloženi na skupu bit će objavljeni u obliku znanstvene monografije.

PERSPEKTIVE TRGOVINE 2014.: Ljudi, tehnologija, znanje (19. i  20.11. 2014.)
Mjesto održavanja:  Ekonomski fakultet - Zagreb
Ciljevi međunarodnog znanstvenog skupa bili su (1) istražiti utjecaj ljudskog čimbenika na procese u trgovini na malo i trgovini na veliko počevši od ponašanja potrošača do upravljanja zaposlenicima i njihovim razvojem, (2) obrazložiti razvoj novih načina primjene tehnologije u poslovnim procesima u trgovini, te (3) istaknuti važnost upravljanja znanjem u strateškom usmjeravanju trgovačkih poduzeća.

RAZVOJNI POTENCIJALI HRVATSKOG GOSPODARSTVA (16. 10. 2014.)
The symposium was organized by the Faculty of Economics and Business Zagreb and the Croatian Academy of Sciences and Arts. by which. The aim was to show that Croatia still has sufficient resources to independently launch a long-term sustainable development. U organizaciji Ekonomskog fakulteta - Zagreb i Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti održan je znanstveni skup. Temeljni cilj skupa je bio pokazati da Hrvatska još uvijek ima dovoljno resursa za neovisno pokretanje dugoročno održivog razvoja. Referirano je ukupno 14 radova koji su objavljeni u zborniku skupa.
Link: https://zgexpress.net/znanstveni-skup-u-hazu-razvojni-potencijali-hrvatskog-gospodarstva/

ADVANCED SUMMER COURSE IN EUROPEAN INTERNAL MARKET LAW (23.- 28. 06. 2014.)
Svrha ovog interdisciplinarnog događaja bila je okupiti mlade znanstvenike s partnerskih institucija u projektu  kako bi se upoznali s metodologijom podučavanja predmeta vezanih za pravo unutarnjeg tržišta i ekonomiju na europskim sveučilištima koja sudjeluju u TEMPUS projektu InterEULawEast. Posebni  naglasci stavljeni su na pravni i ekonomski aspekt aktualnog postupka ustrojavanja euroazijskih integracija kao i na trenutni pravni okvir poslovanja između Ruske federacije i Ukrajine, te Europske unije.

AN ENTERPRISE ODYSSEY: LEADERSHIP, INNOVATION AND DEVELOPMENT FOR RESPONSIBLE ECONOMY (04. - 07. 06. 2014.)
U organizaciji Ekonomskog fakulteta - Zagreb od u Zadru održana je  7. međunarodna konferencija: "An Enterprise Odyssey: Leadership, Innovation and Development for Responsible Economy“.  Tema ovogodišnje konferencije bila je orijentirana  na izazove u području vodstva koji rezultiraju rastom, razvojem, održivosti i blagostanjem društva. Radnom dijelu konferencije prethodila je radionica za studente doktorskih studija (PhD Workshop), pri čemu je profesor emeritus Soumitra Sharma (Sveučilište Juraj Dobrila, Pula) održao predavanje za polaznike doktorske radionice.

POREZNE REFORME: ISKUSTVA I PERSPEKTIVE 2014 (20. 06. 2014.)
Organizatori: Ekonomski fakultet - Zagreb, Ekonomski fakultet Rijeka i Institut za javne financije
Cilj konferencije je bila usporedba iskustava i izvlačenje zaključka iz poreznih reformi u različitim zemljama  koje su bile tranziciji, a sada su članice EU i sudionici krize eurozone, zemlje kao što su Grčka, Irska, Portugal i Španjolska.
Link: https://www.ijf.hr/eng/conferences/tax-reforms-experiences-and-perspectives/808/

Okrugli stol: "Trgovina - teorija i praksa u Hrvatskoj i Srbiji" (11.04.2014.)
Skup je održan na Ekonomskom fakultetu u Beogradu u organizaciji Katedre za trgovinu Ekonomskog fakulteta - Zagreb i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Na okruglom stolu sudjelovali su i nastavnici s Ekonomskog fakulteta u Osijeku. Cilj skupa je bio razmijeniti informacije o trenutnom položaju trgovinskih disciplina u viskokom obrazovanju u regiji te prezentirati i prodiskutirati recentne teme istraživanja u trgovinskim i srodnim disciplinama. 

CONSUMER AT INTERNAL MARKET (24. 10. 2013.)
Organizacija: Ekonomski fakultet - Zagreb i Francuska ambasada u Republici Hrvatskoj
Na Ekonomskom fakultetu - Zagreb održan je okrugli stol na temu ,, Consumer at internal maket''. Za okruglim stolom raspravljena su aktualna pitanja zaštite potrošača na unutarnjem tržištu Europske unije, s osobitim fokusom na razmjenu iskustava vezanih uz zaštitu potrošača u Hrvatskoj i Francuskoj te na kolektivnu tužbu kao instrument zaštite kolektivnih prava potrošača. U raspravi su sudjelovali domaći i strani stručnjaci iz područja zaštite  potrošača. Okrugli stol „Consumer at Internal Market“ održan je uz Ministarstva gospodarstva Republike Hrvatske. 

Konferencija o pravu tržišnog natjecanja u spomen na dr. sc. Vedrana Šoljana: NOVINE U PRAVU TRŽIŠNOG NATJECANJA NAKON PRISTUPANJA REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOJ UNIJI“ (04. 06. 2013.)
Konferencija je okupila istaknute inozemne i domaće stručnjake koji se bave pravom tržišnog natjecanja, te je održan veći broj relevantnih izlaganja. Raspravljena su aktualna pitanja prava tržišnog natjecanja u kontekstu punopravnog članstva Republike Hrvatske u EU. Radovi su objavljeni u zborniku sa skupa.

2ND INTERNATIONAL CONFERENCE: LEGAL AND ECONOMIC ASPECTS OF CORPORATE GOVERNANCE - MARKET TRANSPARENCY AND DISCLOSURE IN PRIVATE AND PUBLIC COMPANIES (03. i 04.05.2013.)
Organizacija: Katedra za pravo - Jean Monnet Chair Ekonomskog fakulteta - Zagreb i Pravosudna akademija Republike Hrvatske
Međunarodna znanstvena konferencija je održana pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske, prof.dr.sc. Ive Josipovića, te je privukla  velik broj eminentnih stranih i domaćih stručnjaka.  Cilj konferencije bio je raspraviti pitanja dostupnosti podataka o društvima i objave podataka o društvima sa svrhom povećanja investicija i stvaranja primjerenog okružja za trgovačka društva koja posluju na domaćem i unutarnjem tržištu Europske unije. Radovi s konferencije objavljeni su u zborniku radova dostupnom na ovome linku.

Konferencija o Stranim jezicima u struci / CONFERENCE ON LANGUAGES FOR SPECIAL PURPOSES (23. 02. 2013)
Udruga nastavnika jezika struke na visokoškolskim ustanovama (engl. The Association of Instructors of Languages for Special Purposes at Higher Education), održala je konferenciju na Ekonomskom fakultetu - Zagrebu s temom "Directions for LSP" (hrv. smjernice za strane ezike struke). Pozvani govornici s Ekonomskog fakulteta - Zagreb i Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, ukazali su na značaj i ograničenja kompetencija stranog jezika u profesionalnom i akademskom obrazovanju. Radovi su prezentirani od strane predavača iz različitih sastavnica Sveučilišta u Zagrebu i nekoliko sveučilišta iz Hrvatske, a obrađene su teme o razvoju jezičnog kurikuluma, studentske percepcije, motivaciji i stavovima o stranim jezicima na visokim učilištima, e-learning metodologiji, te razvoju terminologije za trening stranog jezika u struci.
Link: https://unjsvu.hr/

Znanstveni skup DEMOGRAFIJA U HRVATSKOJ (10. 12. 2012.)
Na skupu koji je održan na Ekonomskom fakultetu - Zagreb bili su izloženi znanstveni radovi iz područja demografije i znanstvenih disciplina u kojima se demografija koristi kao pomoćna znanstvena disciplina. Izložena su 23 znanstvena rada iz područja opće demografije, povijesne demografije, geografije, sociologije, socijalne politike, etnologije i teologije. Na skupu su sudjelovali znanstvenici s više Sveučilišta i znanstvenih institucija iz Hrvatske i Slovenije. Svi su radovi objavljeni u: Zbornik radova: Znanstveni skup „Demografija u Hrvatskoj“, Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet, 2014.