International Scientific Conference TRADE PERSPECTIVES

The international scientific conference TRADE PERSPECTIVES is organised with the aim to bring together scientists and experts in the areas of trade, retailing, business logistics and other topics related to distributive trade, in order to discuss the current topics on development and business operations in distributive trade The conference has been held annually since 2010 and each year one of the following topics was discussed: the impact of recession on distributive trade, the role of trade in economic development, relationships in supply chains, and the significance of people, technology and knowledge in trade operations. The conference’s international Programme Committee reviews the papers that are published in the Conference Proceedings which is indexed in international bibliography databases EconLit and JEL. 

Međunarodna znanstvena konferencija PERSPEKTIVE TRGOVINE / TRADE PERSPECTIVES organizira se  s ciljem okupiljanja znanstvenika i stručnjaka iz područja trgovine, maloprodaje, poslovne logistike i srodnih područja kako bi se obradile aktualne teme vezane uz razvoj i poslovanje u distributivnoj trgovini. Konferencija se održava jednom godišnje u studenom počevši od 2010. godine, a svake godine kao ideju vodilju ističe neku specifičnu temu. Tako su do sada obrađene teme: utjecaj recesije na trgovinu, uloga trgovine u pokretanju gospodarstva, odnosi u lancima opskrbe te važnost ljudi, tehnologije i znanja za poslovanje u trgovini. Konferencija ima međunarodni programski odbor, a radovi se recenziraju i objavljuju u Zborniku konferencije koji je referiran međunarodnim bibliografskim bazama EconLit and JEL. 
 
TRADE PERSPECTIVES 2017

TRADE PERSPECTIVES 2016 

TRADE PERSPECTIVES 2015 

TRADE PERSPECTIVES 2014

TRADE PERSPECTIVES 2013

TRADE PERSPECTIVES 2012

T
RADE PERSPECTIVES 2011

The forerunner of the conference Trade Perspectives was a scientific conference CHALLENGES OF TRADE IN RECESSION (in Croatian language) held in 2010 on the occasion of the 90th anniversary of the Faculty of Economics and Business Zagreb. // Preteča konferencije Trade Perspectives bio je znanstveni skup IZAZOVI TRGOVINE U RECESIJI održan 2010. godine povodom 90. obljetnice Ekonomskog fakulteta Zagreb.

Proceedings of The International Conference (2011, 2012, 2013) are indexed in EconLit and Journal of Economic Literature (JEL).
Proceedings of The International Conference 2014 are indexed in EconLit and Journal of Economic Literature (JEL).
Proceedings of The International Conference 2015 are indexed in EconLit and Journal of Economic Literature (JEL).
Proceedingd of The International Conference 2016 are indexed in EconLit and Journal of Ecoomic Literature (JEL)

Proceedingd of The International Conference 2017 are indexed in EconLit and Journal of Ecoomic Literature (JEL)