Integrirani studij "Menadžment"

Informacije o integriranom studiju "Menadžment"

Voditeljica studija je prof. dr. sc. Nina Pološki Vokić.

Vijeće integriranog studija: prof. dr. sc. Nina Pološki Vokić., prof. dr. sc. Tomislav Hernaus, prof. dr. sc. Domagoj Hruška, izv. prof. dr. sc. Ana Aleksić, izv. prof. dr. sc. Ivana Marić, izv. prof. dr. sc. Ivana Načinović Braje.

Za sve studente koji su zainteresirani za upis studija "Menadžment", prezentacija o smjeru, koju su napravili studenti smjera "Menadžment", dostupna je na sljedećem linku: PREZENTACIJA SMJERA.

Detaljnije informacije je moguće pronaći u izborniku niže na stranici.

 

******************************