Integrirani studij "Menadžment"

Informacije o integriranom studiju "Menadžment"

Voditeljica studija je prof. dr. sc. Nina Pološki Vokić.

Vijeće integriranog studija: prof. dr. sc. Nina Pološki Vokić., izv. prof. dr. sc. Domagoj Hruška, izv. prof. dr. sc. Ivana Marić, doc. dr. sc. Maja Klindžić,  doc. dr. sc. Ivana Načinović Braje.

Za sve studente koji su zainteresirani za upis studija "Menadžment", prezentacija o smjeru, koju su napravili studenti smjera "Menadžment", dostupna je na sljedećem linku: PREZENTACIJA SMJERA.

Detaljnije informacije je moguće pronaći u izborniku niže na stranici.

 

******************************
Stranicu Diplomskog studija uređuje doc. dr. sc. Maja Klindžić