Trgovina i međunarodno poslovanje

Poštovane kolegice i poštovani kolege,

DOBRODOŠLI NA WEB STRANICU KATEDRE ZA TRGOVINU I MEĐUNARODNO POSLOVANJE!

 

VAŽNA OBAVIJEST!

8. polaganje ispita

Prilikom prijave 8. polaganja ispita pred ispitnim povjerenstvom, student prijavljuje ispit putem studomata, donosi prijavnicu (koju je prethodno ovjerio u referadi) i potpisuje izjavu kod tajnice Katedre kojom potvrđuje da je upoznat s pravilima polaganja ispita, a to su:
- ispit prijavljen pred ispitnim povjerenstvom ne može se odjaviti niti odgađati;
- negativna ocjena na takvom ispitu ima za posljedicu gubitak prava studiranja upisanog studija.

Ako student prijavi ispit putem studomata, a ne potpiše izjavu, neće moći pristupiti ispitu.
 

Obzirom da je predmet Međunarodno poslovanje prebačen s Katedre za međunarodnu ekonomiju na Katedru za trgovinu i međunarodno poslovanje, pozivaju se studenti da termine ispitnih rokova ubuduće prate u tablici koja je objavljena na Webu pod ispitnim terminima Katedre za trgovinu i međunarodno poslovanje.


Ciceron je rekao: "Trgovci su snaga države.", a mislio je na dobre, vješte i učene trgovce. Zato je Aristotel i htio da trgovina bude jedan od glavnih i nužnih uresa države. Ukoliko nije izopačena i pokvarena, ona je izvor o kojem ovise druge vještine.
B. Kotruljević: O trgovini i savršenu trgovcu, 1458.

Katedra je u povodu 90-te godišnjice Fakulteta organizirala skup: IZAZOVI TRGOVINE U RECESIJI koji je prerastao u godišnju međunarodnu konferenciju PERSPEKTIVE TRGOVINE.Katedra je osmislila i izvodi trogodišnji preddiplomski stručni studij, smjer Trgovinsko poslovanje. Na ovome smjeru polaznici se osposobljavaju za suvremeno i praktično operativno vođenje komercijalnih i drugih srodnih poslova u domaćem i međunarodnom prometu robe, usluga, kapitala i ljudi.Cilj Katedre za trgovinu i međunarodno poslovanje je osposobljavanje studenata za rad u unutarnjoj i vanjskoj trgovini te na komercijalnim poslovima u uslužnim i proizvodnim poduzećima. Korpus disciplina, koje predaju nastavnici ove Katedre, proučava poduzetništvo i management trgovine u konceptu razvoja hrvatskog gospodarstva, te uključivanje u međunarodnu trgovinu.

Katedra studentima preddiplomskog sveučilišnog studija kroz izborne kolegije pruža obrazovanje iz znanstvenih disciplina unutarnje i vanjske trgovine. Na diplomskom studiju na studijskom smjeru Trgovina i međunarodno poslovanje studenti se specijaliziraju za upravljanje poslovanjem u suvremenom gospodarskom okruženju gdje distributivna trgovina ima sve veći značaj. Diplomski studij završava izradom diplomskog rada. Ovdje možete vidjeti odobrene teme diplomskih radova.

Nastavnici katedre sudjeluju i u izvođenju nastave na engleskom jeziku na Bachelor Degree in Business (BDiB) programu te su nositelji programa Master Degree in Business in "Trade"


Na poslijediplomskoj razini nastavnici katedre voditelji su i izvođači specijalističkih poslijediplomskih studija: 

Značajan dio nastavnika Katedre uključen je u poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Ekonomija i globalna sigurnost (voditelj prof. dr. sc. Tonći Lazibat). Dio nastavnika sudjeluje i u izvođenju poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju Ekonomije i Poslovne ekonomije.

Nastavnici Katedre permanentno usavršuju vlastita znanja, vode razne znanstveno-istraživačke i stručne projekte, surađuju sa znanstvenicima i institucijama u zemlji i inozemstvu, te objavljuju knjige, udžbenike i radove iz područja unutarnje trgovine i međunarodnog poslovanja.