Trgovina i međunarodno poslovanje

 

 

Članovi Katedre vode i sudjeluju u izvođenju studijskih programa na svim razinama obrazovanja na Ekonomskom fakultetu, uređuju znanstveni časopis, organiziraju stalnu međunarodnu znanstvenu konferenciju i sudjeluju u odborima časopisa i znanstvenih konferencija izvan Fakulteta i u inozemstvu.

Pročelnica Katedre od 2022. godine je izvanredna profesorica Ines Dužević (kabinet 13), a njezina zamjenica je profesorica Blaženka Knežević. 

Katedra je nositelj smjerova na sveučilišnim i stručnim studijima.

Trgovina i međunarodno poslovanje je smjer na integriranom sveučilišnom studiju Poslovne ekonomije koji studenti odabiru upisom četvrte godine studija. Preko kolegija Međunarodno poslovanje na trećoj godini studija već se imaju prilike upoznati s ovim područjem. Smjer nudi obvezne i izborne kolegije kojima studente osposobljavamo za upravljanje trgovinskim poduzećima, ali i trgovinskim procesima i međunarodnim poslovanjem u različitim drugim poduzećima. Cilj nam je osposobiti studente za postizanje vrhunskih rezultata i poslovne izvrsnosti u profesionalnoj karijeri i znanstveno-istraživačkom radu. Voditelj je izvanredni profesor Tomislav Baković.

Obrazac on-line prijave teme diplomskog rada unutar rokova za prijavu
Prihvaćene teme diplomskih radova i povjerenstva za obranu
Najave obrana diplomskih radova

Trade and International Business je jednogodišnji diplomski studij (Master Degree in Business) koji pruža mogućnost studentima da svoje studiranje na petoj godini i diplomski rad završe na engleskom jeziku. Voditeljica je profesorica Sanda Soucie. Nastavnici s Katedre izvode i kolegije na prijediplomskom sveučilišnom studiju na engleskom jeziku (BDiB).

Trgovinsko poslovanje je smjer na prijediplomskom stručnom studiju Poslovne ekonomije. Studenti stječu najnovija znanja i vještine s područja trgovine kojima mogu izravno konkurirati i razvijati profesionalnu karijeru na tržištu rada. Voditelj je izvanredni profesor Dario Dunković.

Menadžment i marketing maloprodaje je stručni diplomski studij koji od ak. godine 2020/21. Katedra organizira zajedno s Katedrom za marketing. Studij traje dvije godine i osposobljava studente za rad na rukovodećim položajima u trgovinskim organizacijama. Uključuje stručnu praksu i diplomski rad, a polaznici na tržište rada donose nova znanja i razvijene stručne vještine tražene za menadžment i marketing u maloprodajnim poduzećima. 

Katedra uređuje znanstveni časopis Poslovna izvrsnost - Business Excellence koji redovito izlazi dva puta godišnje od osnutka 2007. godine. Izlazi u tiskanom i digitalnom izdanju, a objavljuju se radovi na engleskom i hrvatskom jeziku. Časopis je indeksiran u nekoliko relevantnih baza. Glavni urednik je profesor Tonći Lazibat. Web stranica časopisa je businessexcellence.net.efzg.hr

Profesor Tonći Lazibat utemeljio je poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Ekonomija i globalna sigurnost. Studij se izvodi po uzoru na suvremene doktorske studije vodećih zapadnoeuropskih sveučilišta i traje tri godine. Uz ekonomske kolegije posebna pozornost pridodana je temi globalne sigurnosti. Studij je razvijen za znanstvenike i stručnjake koji traže proširivanje svojih sposobnosti na područjima identifikacije, ocjene i odgovora na sigurnosne izazove te stjecanje globalne perspektive o zbivanjima na ovom području. Namijenjen je i poslovnim ljudima koji događaje u okviru nacionalne i globalne sigurnosti vide kao priliku za nove poslovne iskorake. 

Katedra organizira tri specijalistička poslijediplomska studija (univ. spec. oec.):

Upravljanje kvalitetom osposobljava kandidate za upravljanje kvalitetom u suvremenim poslovnim uvjetima u skladu s međunarodnim normama. Voditelj studija je profesor Tonći Lazibat.
Novi studij Upravljanje organizacijama i projektima u kulturi izvodi se u suradnji s Institutom za antropologiju i Arheološkim muzejom u Zagrebu. Namijenjen je vodstvu organizacija u kulturi kako bi mogli kreirati suvremene sustave za upravljanje kulturnim baštinom. Voditeljica studija je izvanredna profesorica Ines Dužević.
Menadžment trgovine kandidate osposobljava za učinkovito upravljanje trgovinskim poslovima u poduzećima. Voditeljice studija su profesorica Sanda Soucie i profesorica Blaženka Knežević.

Katedra vrlo uspješno organizira i uređuje Međunarodnu znanstvenu konferenciju TRADE PERSPECTIVES koja se od 2010. godine tradicionalno svake godine održava u mjesecu studenom na Fakultetu. Konferencija se od 2016. godine organizira u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom. Rezultat konferencije je Zbornik radova na engleskom jeziku indeksiran u bazi EconLit. Konferencija i Zbornici dostupni su na web stranici tradeperspectives.net.efzg.hr​

Objavljivanjem radova u visokorangiranim znanstvenim časopisima u zemlji i inozemstvu te sudjelovanjem na konferencijama, Katedra aktualnim istraživanjima daje izniman doprinos razvoju znanosti na području trgovine i na području međunarodnog poslovanja. Fundus Katedre čini i preko stotinu objavljenih radova u renomiranim stručnim časopisima.

Ciceron je rekao: "Trgovci su snaga države.", a mislio je na dobre, vješte i učene trgovce. Zato je Aristotel i htio da trgovina bude jedan od glavnih i nužnih uresa države. Ukoliko nije izopačena i pokvarena, ona je izvor o kojem ovise druge vještine.
B. Kotruljević: O trgovini i savršenu trgovcu, 1458.