Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Ekonomija i globalna sigurnost

Voditelj studija: prof. dr. sc. Tonći Lazibat

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Ekonomije i globalne sigurnosti najviši je stupanj formalnog obrazovanja ekonomista. Studij je oblikovan prema načelima Bolonjske deklaracije, a po uzoru na suvremene doktorske studije vodećih zapadnoeuropskih sveučilišta. Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Ekonomija i globalna sigurnost izvodi se kao trogodišnji studij (180 ECTS bodova) za kandidate sa završenim odgovarajućim četverogodišnjim dodiplomskim sveučilišnim studijem, diplomskim sveučilišnim studijem odnosno integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem (s ukupno 300 ECTS bodova). Nakon uspješno završenog studija te izrađenog, predanog, pozitivno ocijenjenog i obranjenog doktorskog rada, stječe se akademski stupanj doktor znanosti odnosno doktorica znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomija. Kratica naziva u oba slučaja je dr. sc. koja se piše ispred za imena i prezimena.

 
Nastavni program doktorskog studija Ekonomija i globalna sigurnost razvijen je za znanstvenike i stručnjake koji traže proširivanje svojih analitičkih sposobnosti na područjima identifikacije, ocjene, i odgovora na sigurnosne izazove te stjecanje globalne perspektive o zbivanjima na ovom području. Isto tako studij je namijenjen i poslovnim ljudima koji događaje u okviru nacionalne i globalne sigurnosti vide kao priliku za nove poslovne iskorake.

 
Ishodi učenja programa su sljedeći:
 • Primijeniti suvremeno znanje iz područja sigurnosti u poslovnoj praksi na razini države i poduzeća
 • Demonstrirati sposobnost kritičkog promišljanja i sinteze o odabranim temama
 • Demonstrirati poznavanje literature na razini stručnjaka za odabrano područje  
 • Provesti istraživački projekt i objaviti rezultate u međunarodnim izvorima
 • Formulirati strategiju na području globalne sigurnosti na razini države ili poduzeća
 • Integrirati multidisciplinarna znanja pri procjeni globalnih sigurnosnih trendova
 • Generirati novo znanje u području ekonomije i globalne sigurnosti


Uvjeti upisa doktorskog studija su utvrđeni Pravilnikom o doktorskom studiju. Pravo upisa na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij imaju:
 • kandidati koji su diplomirali na odgovarajućem četverogodišnjem sveučilišnom dodiplomskom studiju čijim se završetkom stječe visoka stručna sprema
 • kandidati koji su završili diplomski sveučilišni studij čijim se završetkom stječe najmanje 300 ECTS bodova
 • kandidati koji su završili odgovarajući poslijediplomski znanstveni (predbolonjski) studij, pri čemu im se priznaje 45 ECTS bodova
 • kandidati koji su završili odgovarajući poslijediplomski specijalistički (bolonjski) studij, pri čemu im se priznaje 30 ECTS bodova