Doktorski studij Ekonomija i globalna sigurnost

Voditelj studija: prof. dr. sc. Ilko Vrankić

Doktorski studij Ekonomija i globalna sigurnost najviši je stupanj formalnog obrazovanja ekonomista. Studij je oblikovan prema načelima Bolonjske deklaracije, a po uzoru na suvremene doktorske studije vodećih zapadnoeuropskih sveučilišta. Doktorski studij Ekonomija i globalna sigurnost izvodi se kao trogodišnji studij (180 ECTS bodova) za kandidate sa završenim odgovarajućim četverogodišnjim dodiplomskim sveučilišnim studijem, diplomskim sveučilišnim studijem odnosno integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem (s ukupno 300 ECTS bodova). Nakon uspješno završenog studija te izrađenog, predanog, pozitivno ocijenjenog i obranjenog doktorskog rada, stječe se akademski stupanj doktor znanosti odnosno doktorica znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomija. Kratica naziva u oba slučaja je dr. sc. koja se piše ispred za imena i prezimena.

 
Nastavni program doktorskog studija Ekonomija i globalna sigurnost razvijen je za znanstvenike i stručnjake koji traže proširivanje svojih analitičkih sposobnosti na područjima identifikacije, ocjene, i odgovora na sigurnosne izazove te stjecanje globalne perspektive o zbivanjima na ovom području. Isto tako studij je namijenjen i poslovnim ljudima koji događaje u okviru nacionalne i globalne sigurnosti vide kao priliku za nove poslovne iskorake.