Nagrade studentima

DOBITNICI DEKANOVE NAGRADE U AKADEMSKOJ GODINI 2020./2021.


DIPLOMSKI RAD

Luka Filar - "Utjecaj financijske strukture na gospodarski rast u kontekstu unije tržišta kapitala"
Tibor Kovač - "Utjecaj ljudskog kapitala na jaz u mirovinama između muškaraca i žena u Europi"
Karlo Krstanović - "Poslovanje i regulacija banaka uslijed krize uzrokovane pandemijom bolesti covid-19
Marija Mihalj - "Analiza performansi odabranih dionica CEE regije i nacionalnih tržišta"


ZAVRŠNI RAD

Lucija Gorup - "Ocjena sigurnosti i uspješnosti poslovanja poduzeća Prostoria d.o.o."
Tomislav Vlajčić - "Percepcija mladih potrošača o recikliranju i zbrinjavanju otpada"


SEMINARSKI RAD

Lea Božić - "Utjecaj pandemije covid-19 na državnu reviziju"