Nagrade studentima

DOBITNICI DEKANOVE NAGRADE U AKADEMSKOJ GODINI 2021./2022.


DIPLOMSKI RAD

Luka Sovulj - "Procjena utjecaja šokova na makroprudencijalnu politiku u Republici Hrvatskoj"
Mihaela Zdrilić - "Insurtech u funkciji razvoja inkluzivnog osiguranja u Republici Hrvatskoj"
Bruno Huljić - "Usporedba metoda izračuna rizične vrijednosti portfelja na primjeru državnih obveznica odabranih zemalja eurozone"
Daria Krnić - "Primjena digitalnih tehnologija i IT revizije u otkrivanju poslovnih prijevara"
Anja Aržek - "Upravljačka ekonomika u industriji osiguranja u Republici Hrvatskoj"