Nagrade studentima

DOBITNICI DEKANOVE NAGRADE U AKADEMSKOJ GODINI 2019./2020.


DIPLOMSKI RAD

Ernest Bagarić  - „Utjecaj klimatskih promjena na poslovanje banaka“
Kristijan Jakolić  - „Utjecaj premije rizika zemlje na poslovanje banaka u Republici Hrvatskoj“
Filip Lisjak - „Analiza ljudskog razvoja korištenjem otkrivanja znanja u bazama podataka“
Lea Rodić– „Učinak državnih izdataka za socijalnu skrb na fertilitet u zemljama članicama Europske unije“SEMINARSKI RAD

Filip Fučkan - „Odgovornost članova uprave dioničkog društva za štetu društvu i vjerovnicima društva“POSEBNA DEKANOVA NAGRADA

Članovima Financijskog kluba za projekt Consulting Day - The Art of M&A  - Lucija Benko, Hana Beraković, Karla Krstanović, Franko Majdak, Ariana Martek, Bruno Nagradić, Ante Obradović i Bruno Šegović

Članovima Hrvatske studentske asocijacije,  organizacijskom timu projekta DriveIn kino 2020  - Jure Beus, Lara Boljanović Rojka, Marcela Buovac, Davor Cota, Maša Konenko i Ema Štrbac