Školarina i naknade na studiju

Iznos školarine za studente upisane od akademske 2015./2016. godine:

Školarina za doktorski studij iznosi: 16.125,82 EUR (121.500,00 kn) - studij se izvodi kroz 6 semestara, odnosno 3 akademske godine.

Plaćanje se vrši odjednom ili u ratama, prije početka pojedinog semestra. Fizičke osobe (pojedinci) studij plaćaju u 6 rata, a pravne osobe (poduzeća ili institucije) u 3 rate. Ako uplatu vrši pravna osoba u odluci o plaćanju studija treba navesti:

  1.  puni naziv poduzeća ili institucije, puna adresa i MB poduzeća,
  2.  ime studenta za kojeg plaća troškove, naziv programa na kojeg se student upisuje.

Fizička osoba školarinu može platiti na pošti, u banci ili internet bankarstvom. Cijeli iznos školarine mora biti plaćen do početka zadnjeg semestra ili do predaje doktorskog rada na ocjenu, ovisno o tome koja okolnost nastupi prije. Neovisno o načinu plaćanja, Referadi za studente poslijediplomskih studija potrebno je dostaviti dokaz o izvršenoj uplati cjelokupne školarine ili određene rate.

Više informacija o školarinama za doktorski studij možete saznati na sljedećoj poveznici.

Napomena: Od akademske 2015./2016. godine smanjena je ukupna školarina za magistre znanosti za 2.687,64 EUR (20.250,00 kn), a za sveučilišne specijaliste za 1.343,82 EUR (10.125,00 kn).

Naknade na doktorskom studiju dostupne su na sljedećoj poveznici.

Kriterije za produljenje roka studiranja pokrivenog školarinom može se pronaći na sljedećoj poveznici.

Iznos školarine za studente upisane do akademske 2014./2015. godine:

Školarina za doktorski studij iznosi: 3.000,00 eura po semestru.

Plaćanje se obavlja prije upisa pojedinog semestra. Fizičke osobe (pojedinci) studij plaćaju u 6 rata, a pravne osobe (poduzeća ili institucije) u 3 rate.
Ako uplatu obavlja pravna osoba u odluci o plaćanju studija treba navesti:

  1. puni naziv poduzeća ili institucije, puna adresa i MB poduzeća,
  2. ime studenta za kojeg plaća troškove, naziv programa na kojeg se student upisuje.

Fizička osoba školarinu može platiti na pošti, u banci ili internet bankarstvom. Cijeli iznos školarine mora biti plaćen do upisa zadnjeg semestra. Neovisno o načinu plaćanja, Referadi studente poslijediplomskih studija potrebno je dostaviti dokaz o izvršenoj uplati.

Napomena: Od akademske 2010./2011. godine smanjena je ukupna školarina za magistre znanosti za 3.000,00 eura, a za sveučilišne specijaliste za 1.500,00 eura.