Školarina i naknade na studiju

Iznos školarine za studente upisane od akademske 2015./2016. godine:

Školarina za doktorski studij iznosi: 16.125,82 EUR (121.500,00 kn) - studij se izvodi kroz 6 semestara, odnosno 3 akademske godine.

Ukupna školarina za magistre znanosti iz polja ekonomije smanjuje se za 2.687,64 EUR, a za sveučilišne specijaliste iz polja ekonomije smanjuje se za 1.343,80 EUR, uz ispunjenje ostalih uvjeta koje propisuje Fakultet.

Plaćanje se vrši odjednom ili u ratama, prije početka pojedinog semestra. Fizičke osobe (pojedinci) studij plaćaju u 6 rata, a pravne osobe u 3 rate. Ako uplatu vrši pravna osoba u odluci o plaćanju studija treba navesti:

  1. puni naziv poduzeća ili institucije, puna adresa i MB poduzeća,
  2. ime studenta za kojeg plaća troškove, OIB studenta, naziv programa na kojeg se student upisuje.

Fizička osoba školarinu može platiti na pošti, u banci ili internet bankarstvom. Cijeli iznos školarine mora biti plaćen do početka zadnjeg semestra ili do predaje doktorskog rada na ocjenu, ovisno o tome koja okolnost nastupi prije. Neovisno o načinu plaćanja, Referadi za studente poslijediplomskih studija potrebno je dostaviti dokaz o izvršenoj uplati cjelokupne školarine ili određene rate.

Nakon proteka roka za završetak doktorskog studija pokrivenog školarinom student plaća naknadu prema vrijednosti jednog ECTS boda koji iznosi 89,59 eura.

Školarina i naknada za završetak studija nakon proteka roka za završetak doktorskog studija pokrivenog školarinom te naknada za upis jednog kolegija za koji se održavaju predavanja na doktorskom studiju za studente doktorskih studija drugih fakulteta izvan ustrojstva Sveučilišta u Zagrebu uplaćuju se IBAN račun Ekonomskog fakulteta - Zagreb broj: HR0723600001101351242, Poziv na broj: 1303-OIB.

Ostale naknade na doktorskom studiju:
 

  1. Upis jednog kolegija za koji se održavaju predavanja na doktorskom studiju za studenta doktorskog studija druge sastavnice Sveučilišta u Zagrebu  - bez plaćanja naknade
  2. Upis jednog kolegija za koji se održavaju predavanja na doktorskom studiju za studente doktorskih studija drugih fakulteta izvan ustrojstva Sveučilišta u Zagrebu -                                             prema vrijednosti jednog ECTS boda
  3. Polaganje jednog razlikovnog kolegija                   15,93 eura po jednom ECTS bodu
  4. Izdavanje duplikata ili prijepisa indeksa                100,00 eura
  5. Izdavanje prijepisa ocjena na hrvatskom jeziku     50,00 eura
  6. Izdavanje prijepisa ocjena na engleskom jeziku    50,00 eura.

Naknade se uplaćuju se IBAN račun Ekonomskog fakulteta - Zagreb broj: HR0723600001101351242, Poziv na broj: 66158 - OIB, osim naknade za polaganje jednog razlikovnog kolegija za koji se navodi poziv na broj 6615290 - OIB. 

Odluka o školarinama i naknadama na doktorskim studijima dostupne su na sljedećoj poveznici.Napomena: Od akademske 2015./2016. godine smanjena je ukupna školarina za magistre znanosti za 2.687,64 EUR, a za sveučilišne specijaliste za 1.343,80 EUR.

Iznos školarine za studente upisane do akademske 2014./2015. godine:

Školarina za doktorski studij iznosi: 3.000,00 eura po semestru.

Plaćanje se obavlja prije upisa pojedinog semestra. Fizičke osobe (pojedinci) studij plaćaju u 6 rata, a pravne osobe (poduzeća ili institucije) u 3 rate.

Ako uplatu obavlja pravna osoba u odluci o plaćanju studija treba navesti:

  1. puni naziv poduzeća ili institucije, puna adresa i MB poduzeća,
  2. ime studenta za kojeg plaća troškove, OIB studenta i naziv programa na kojeg se student upisuje.

Fizička osoba školarinu može platiti na pošti, u banci ili internet bankarstvom. Cijeli iznos školarine mora biti plaćen do upisa zadnjeg semestra, ili do predaje doktorskog rada na ocjenu, ovisno o tome koja okolnost nastupi prije. Neovisno o načinu plaćanja, Referadi studente poslijediplomskih studija potrebno je dostaviti dokaz o izvršenoj uplati.

Napomena: Od akademske 2010./2011. godine smanjena je ukupna školarina za magistre znanosti za 3.000,00 eura, a za sveučilišne specijaliste za 1.500,00 eura.