Ured za međunarodnu suradnju


Ured za međunarodnu suradnju (UMS) je organizacijska jedinica EFZG-a koja provodi aktivnosti usmjerene na ostvarenje nekih od ciljeva vezanih za međunarodnu suradnju kao što su uspostavljanje međunarodne suradnje i intenziviranje partnerstva sa sličnim institucijama u Europi i diljem svijeta i poticanje razmjene znanja kroz međunarodne odlazne i dolazne mobilnosti studenata te nastavnog i nenastavnog osoblja EFZG-a.

Ured je ustrojen još 2008. godine upravo s ciljem osnaživanja međunarodne suradnje i internacionalizacije Fakulteta. Jedna od glavnih zadaća Ureda za međunarodnu suradnju jest predlaganje i provedba sklapanja bilateralnih ugovora budući da se u praksi najveći dio međunarodne mobilnosti provodi upravo preko međusveučilišnih/međufakultetskih ugovora.

Nadalje, UMS informira studente EFZG-a o mogućnostima studiranja u inozemstvu tijekom studija, bilo da odlaze na partnerske institucije ili na neke druge institucije u Europi ili svijetu.Također je informativna i administrativna podrška je u svim fazama mobilnosti. 

Strani dolazni studenti na razmjeni u potpunosti su u ingerenciji UMS-a: administrativno ih vodi od trenutka kad se prijave dok su još na svojim matičnim fakultetima/sveučilištima pa sve do samog povratka. Tijekom boravka cilj UMS-a jest da i kroz dodatne aktivnosti pomogne dolaznim studentima da se što lakše snađu, odnosno da im boravak u Zagrebu, a posebice na Fakultetu, bude što ugodniji.

UMS informira nastavno osoblje EFZG-a o mogućnostima sudjelovanja u međunarodnim aktivnostima kao što su stipendije, konferencije ili stručni skupovi te sudjeluje u aktivnostima natječaja. Također, Ured je administrativna podrška gostujućim predavačima iz inozemstva.

S obzirom da postoji niz mogućnosti međunarodne edukacije i za nenastavno osoblje, Ured također ima ulogu obavještavanja, ali i ugovaranja istih kroz institucionalne sporazume (ERASMUS+ i sl.).

UMS aktivno sudjeluje u organizaciji sastanaka, info dana, skupova i sl. za dolazne delegacije s međunarodnih (potencijalnih) partnerskih institucija.

Također EFZG njeguje i dobru suradnju s veleposlanstvima u RH u čemu je  UMS organizacijska podrška.

Konačno, UMS prikuplja sve podatke vezano za aktivnosti koje provodi i statistički ih obrađuje te sudjeluje u međunarodnim akreditacijskim procesima.