Izjava o pristupačnosti

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).


Stupanj usklađenosti 

Mrežno sjedište https://www.efzg.unizg.hr/ djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.


Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan uslijed sljedećih okolnosti:

- Velika količina prethodno objavljenih sadržaja nije analizirana zbog nedostatka ljudskih i financijskih resursa:
  • svi grafički elementi nemaju pridružen prikladni opis,
  • videosadržaji nemaju titlove
  • audiomaterijali transkripte

- Postoji dio grafičkih elemenata koje imaju tekstualni sadržaj, a nisu logotip.

- S obzirom na to da sadržaji na web stranici nastaju u suradnji velikog broja nastavnika, mogući su propusti u načinu objave novih sadržaja.

Ekonomski fakultet aktivno radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.


Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 23. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Ekonomski fakultet će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni ili nakon što se uoče novi nedostaci.


Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Ekonomski fakultet.
Sve upite vezane uz pristupačnost korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: rpavicic@efzg.hr i društvenih mreža Fakulteta.

Ekonomski fakultet – Zagreb dužan je na upit, obavijest ili zahtjev korisnika odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će na iste odgovoriti.


Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.