Informacije, pravila i projekti

KDC obavlja knjižničnu i informacijsko-dokumentacijsku djelatnost usklađenu s hrvatskim standardima i međunarodnim programima, sistematiziranim kroz Pravilnik o radu i druge važeće zakonske i opće akte Fakulteta.