Specijalistički diplomski stručni studij Ekonomika poduzetništva

Prijava teme diplomskog rada
Specijalistički diplomski stručni studij Ekonomika poduzetništva
Prijave teme diplomskih radova na specijalističkom diplomskom studiju Ekonomika poduzetništva dostavljaju se elektronski putem obrasca.
Kod prijave teme potrebno je koristiti sljedeći predložak. Nužno umetnuti skenirane potpise studenta i mentora. Popunjene i od strane studenta potpisane prijavnice za diplomski rad (iz skriptarnice) nužno je dostaviti tajniku Katedre (g. Nikola Sambolić).
Prilikom izrade popisa literature u prijavi diplomskog rada potrebno je pratiti sljedeće upute.
 
Rokovi prijava tema diplomskih radova
Prijave tema diplomskih radova zaprimaju se isključivo u razdobljima:
15.01.-31.01.
01.03.-15.03.
01.05.-15.05.
15.06.-30.06.
01.09.-15.09.
01.11.-15.11.
 
Evidencija odobrenih/odbijenih prijava tema
Popisu odobrenih/odbijenih prijava tema može se pristupiti ovdje.
Studenti kojima je prihvaćena prijava tema trebaju preuzeti prijavnicu za diplomski rad kod tajnika Katedre Nikole Sambolića u kabinetu 114B, od ponedjeljka do petka od 12 sati do 14 sati.
Studenti kojima je uvjetno prihvaćena tema moraju korigirati prijavu teme. Za pojašnjenja oko korekcija prijava teme javiti se svome mentoru.

 
 

Redni broj

JMBAG

Naziv rada

Mentor

Povjerenstvo

Datum obrane

Vrijeme obrane

Mjesto obrane