Financijska analiza

NATJEČAJ ZA DEMONSTRATORE
za akademsku godinu 2023./24.

Studenti zainteresirani za rad u statusu demonstratora/volontera na Katedri za ekonomiku poduzeća na kolegijima vezanima za financijsku analizu (Poslovne financije, Investicijska analiza, itd.) trebaju najkasnije do utorka, 26.9.2023. popuniti obrazac na linku: https://forms.gle/J49nJe98P3DfftrX7
Za popunjavanje pripremiti CV (u Europass-u), prijepis ocjena i motivacijsko pismo u pdf obliku. Kako biste pristupili obrascu potrebno je također pripremiti AAI korisničko ime  te odjaviti se s privatnog gmail računa (u slučaju da ga koristite u trenutku prijave).
Prednost imaju studenti koji su ostvarili odličan uspjeh na kolegiju Poslovne financije i imaju visoki prosjek ocjena. O nastavku procesa selekcije kandidati će biti obaviješteni mailom.