Financijska analiza

NATJEČAJ ZA DEMONSTRATORE za akademsku godinu 2021./22.

Studenti zainteresirani za rad u statusu demonstratora/volontera na Katedri za ekonomiku poduzeća na kolegijima vezanima za financijsku analizu (Poslovne financije, Investicijska analiza, itd.) trebaju najkasnije do ponedjeljka, 25.10.2021. popuniti obrazac na linku: 

https://forms.gle/wXwAHsq3bvHnPzw46

Za popunjavanje pripremiti CV, prijepis ocjena i motivacijsko pismo u pdf obliku. Kako biste pristupili obrascu potrebno je također pripremiti AAI korisničko ime te odjaviti se s privatnog Gmail računa (u slučaju da ga koristite u trenutku prijave).
Prednost imaju studenti koji su ostvarili odličan uspjeh na kolegiju Poslovne financije i imaju visoki prosjek ocjena. O nastavku procesa selekcije kandidati će biti obaviješteni mailom.