Financijska analiza

NATJEČAJ ZA DEMONSTRATORE
za akademsku godinu 2020./21.
 
Studenti zainteresirani za rad u statusu demonstratora/volontera na Katedri za ekonomiku poduzeća na kolegijima vezanima za financijsku analizu (Poslovne financije, Investicijska analiza, itd.) trebaju najkasnije do ponedjeljka, 5.10.2020. popuniti obrazac na linku. Za popunjavanje pripremiti CV, prijepis ocjena i motivacijsko pismo u pdf obliku. Kako biste pristupili obrascu potrebno je također pripremiti AAI korisničko ime te odjaviti se s privatnog gmail računa (u slučaju da ga koristite u trenutku prijave).
Prednost imaju studenti koji su ostvarili odličan uspjeh na kolegiju Poslovne financije i imaju visoki prosjek ocjena. O nastavku procesa selekcije kandidati će biti obaviješteni mailom.