Obvezni predmeti

Obvezni predmeti na prvoj godini studija Poslovne ekonomije ili Ekonomije su: 
a) Poslovni engleski I ili Poslovni njemački I u zimskom semestru
b) Poslovni engleski II ili Poslovni njemački II u ljetnom semestru.  

Prilikom upisa prve godine studija Poslovne ekonomije ili Ekonomije studenti imaju mogućnost izbora i upisuju jedan od ponuđena dva (obvezna) kolegija poslovnog jezika: .

a) Poslovni engleski jezik I 
Predviđena razina engleskog jezika za uspješno savladavanje predmeta Poslovni engleski jezik 1 i 2 je B2 prema Europskom referentnom okviru za jezike.      
   

b) Poslovni njemački jezik I       
Zadovoljavajuće predznanje njemačkog jezika  za upis Poslovnog njemačkog jezika I odgovara razini A2 Europskog referentnog okvira za jezike ili četverogodišnjem učenju njemačkog jezika tijekom srednjoškolskog obrazovanja. 

Obvezna literatura na kolegiju Poslovni njemački I je udžbenik
                 Čičin-Šain Buljan M. Kosanović J., Štampalija A. „Poslovni njemački 1“ Zagreb, 2013. 
koji se može se posuditi u knjižnici Fakulteta ili kupiti u skriptarnici.