Obvezni predmeti

Sveučilišni studij
Prilikom upisa prve godine Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Poslovne ekonomije ili Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Ekonomije studenti imaju mogućnost izbora i upisuju jedan od ponuđena dva (obvezna) kolegija poslovnoga jezika:
 
a) Poslovni engleski jezik I
Predviđena razina engleskog jezika za uspješno savladavanje predmeta Poslovni engleski jezik I je B2 prema Europskom referentnom okviru za jezike.     
  
b) Poslovni njemački jezik I      

Zadovoljavajuće predznanje njemačkog jezika  za upis Poslovnog njemačkog jezika I odgovara razini A2 Europskog referentnog okvira za jezike ili četverogodišnjem učenju njemačkog jezika tijekom srednjoškolskog obrazovanja.
Obvezna literatura na kolegiju Poslovni njemački I je udžbenik Čičin-Šain Buljan M. Kosanović J., Štampalija A. „Poslovni njemački 1“ Zagreb, 2013. koji se može se posuditi u knjižnici Fakulteta ili kupiti u skriptarnici.
 
Stručni studij
Prilikom upisa ljetnog semestra prve godine Preddiplomskog stručnog studija Poslovne ekonomije studenti upisuju dva obvezna kolegija poslovnog stranog jezika. Pritom mogu odabrati jednu od tri opcije:
a) Engleski u poslovanju I i Njemački u poslovanju I
b) Engleski u poslovanju I i Početni njemački u poslovanju I
c) Početni engleski u poslovanju I i Njemački u poslovanju I
 
Engleski u poslovanju I  

Predviđena razina engleskog jezika za uspješno savladavanje predmeta Engleski u poslovanju I je B2 prema Europskom referentnom okviru za jezike.

Početni engleski u poslovanju I  
Predviđena razina engleskog jezika za uspješno savladavanje predmeta Početni engleski u poslovanju I   je A1-A2 prema Europskom referentnom okviru za jezike.
 
Njemački u poslovanju I
Zadovoljavajuće predznanje njemačkog jezika  za upis Njemačkog u poslovanju I odgovara razini A2 Europskog referentnog okvira za jezike ili četverogodišnjem učenju njemačkog jezika tijekom srednjoškolskog obrazovanja.
 
Početni njemački u poslovanju I

Za odabir ovog kolegija nije potrebno predznanje njemačkog jezika.