Ispiti i kolokviji

Raspored ispita iz kolegija Katedre za matematiku na ispitnom terminu u srijedu, 14.4.2021.

Ne zaboravite se prijaviti za dolazak na fakultet i popuniti odgovarajući obrazac prema uputama koje su objavljene 17.02.2021. na sljedećoj web stranici.

Studenti su obvezni na ispit doći s maskom, paziti na razmak i držati se svih propisanih mjera opreza vezanih uz COVID-19

U sportsku dvoranu se ulazi iz dvorišta (iza rampe na sjevernom ulazu).

Studenti koji ispit pišu u zgradi fakulteta (kongresna dvorana, dvorana 20, dvorana 40 itd.) trebaju pričekati nastavnika pred glavnim ulazom fakulteta

Kongresna dvorana:

8:00 sati - Matematika - studenti koji su slušali predavanja kod prof. dr. sc. Josipa Matejaša

10:00 sati - Matematika - studenti koji su slušali predavanja kod prof. dr. sc. Boška Šege i doc. dr. sc. Tihane Škrinjarić

12:00 sati - Gospodarska matematika, Mathematics for Business

Sportska dvorana:

8:00 sati - Matematika - studenti koji su slušali predavanja kod doc. dr. sc. Krunoslava Puljića

10:00 sati - Matematika - studenti koji su slušali predavanja kod prof. dr. sc. Zrinke Lukač, doc. dr. sc. Margarete Gardijan Kedžo i doc. dr. sc. Vedrana Kojića; Financijska matematika

12:00 sati - Matematika - studenti koji su slušali predavanja kod izv. prof. dr. sc. Silvije Vlah Jerić

Dvorana 20:

10:00 sati - Matematika - studenti koji su slušali predavanja kod izv. prof. dr. sc. Tunjo Perić

Dvorana 40:

12:00 sati - Ekonometrija, Operacijska istraživanja

Ispiti i kolokviji Katedre za matematiku

 • Pravila vezana uz ispite Katedre za matematiku navedena na ovoj web stranici se NE primjenjuju ukoliko se ispiti provode na daljinu (online). Detalje o načinu provođenja ispita na daljinu potražite na web stranicama vašeg nastavnika
 • Odlukom Katedre za matematiku ispiti iz svih kolegija Katedre za matematiku provode se samo pismeno. Odluka se ne primjenjuje na ispite na daljinu.
 • Studenti koji imaju pravo izlaska na izvanredne ispitne rokove u travnju i prosincu trebaju se, u slučaju prijave ispita, obvezno javiti emailom svom nastavniku barem 3 radna dana prije samog ispitnog termina.
 • Studenti s invaliditetom koji imaju pravo na produljeno vrijeme pisanja ispita trebaju se, u slučaju prijave ispita, obvezno javiti emailom svom nastavniku barem 3 radna dana prije samog ispitnog termina.
 • Način polaganja ispita iz Ekonometrije definiran je sljedećim dokumentom
 • Način polaganja i obvezna literatura za Matematiku navedena je u sljedećem dokumentu
 • Način polaganja ispita iz Gospodarske matematike za studente 1. godine stručnog studija naveden je u sljedećem dokumentu
 • Termini ispitnih rokova (ispitni termini odnosno datumi) objavljeni su na web stranicama Ekonomskog fakulteta - Zagreb.
 • Točan raspored ispita i kolokvija (vrijeme i dvorana) bit će objavljeni približno jedan radni dan prije ispitnog termina (odnosno nakon što istekne rok za prijavu i odjavu ispita putem ISVU Studomata) na oglasnoj ploči Katedre za matematiku (pored kabineta B103) i/ili na web stranicama nastavnika (pod Obavijestima) čijoj grupi pripadate. Poveznice na odgovarajuće stranice s obavijestima nastavnika možete pronaći niže u ovom tekstu.
 • Na ispitu je dozvoljeno korištenje kalkulatora, ali samo određenih tipova, tj. onih koji nemaju mogućnosti numeričkog deriviranja i integriranja, računanja sa matricama, simboličkoga računanja i grafičkoga rješavanja.
 • Na ispitu je nužno imati indeks i smart karticu (iksicu) te pribor za pisanje i brisanje. Papir ćete dobiti na ispitu i nije dozvoljeno korištenje vlastitih papira.

Integrirani studij poslovne ekonomije i ekonomije

Matematika:

Ekonometrija:

Financijska matematika:

Financijsko modeliranje:

Linearno programiranje i teorija igara:

Matematička ekonomija:

Matematičke metode za upravljanje financijskom imovinom:

Nelinearno programiranje:

Numeričke metode u ekonomiji:

Operacijska istraživanja:

Teorija igara:

Preddiplomski stručni studij

Gospodarska matematika:

Diplomski stručni studij

Primjena operacijskih istraživanja u maloprodaji:

BDiB

Econometrics:

Financial Mathematics:

Financial Modelling:

Linear Programming and Game Theory:

Mathematical Economics:

Mathematics for Business:

Operational Research: