Matematika

Ispit iz Matematike moguće je položiti putem pismenog ispita na dolje opisani način.

Odlukom Katedre za matematiku a zbog trenutne situacije s Covid-19 u akademskoj godini 2020/2021 neće se održavati kolokviji iz Matematike.

Student pristupa pismenom ispitu iz Matematike.

 • Pismeni ispit se piše 75 minuta i sastoji se od dvije grupe zadataka: 4 zadatka i 4 teorijska pitanja.
 • Svako pitanje tj. zadatak nosi maksimalno 10 bodova.
 • Student je uspješno položio ovaj kolegij ako ukupno ima barem 40 bodova (tj. barem 50% od maksimalnih 80 bodova), s tim da je ostvario i barem 16 bodova iz zadataka (40% od maksimalnih 40 bodova iz zadataka) i barem 16 bodova iz teoretskih pitanja (40% od maksimalnih 40 bodova iz teorijskih pitanja).
 • Ovisno o broju bodova, studentu se predlaže ocjena kako slijedi:
  • od 40 do 47 bodova (tj. od 50% do 59%) ocjena dovoljan (2)
  • od 48 do 59 bodova (tj. od 60% do 74%) ocjena dobar (3)
  • od 60 do 71 bodova (tj. od 75% do 89%) ocjena vrlo dobar (4)
  • od 72 do 80 bodova (tj. od 90% do 100%) ocjena izvrstan (5)

 

Nositeljica kolegija:

Prof. dr. sc. Zrinka Lukač

Obvezna literatura za Matematiku:

L. Neralić, B. Šego, Matematika, Element, Zagreb, 2015.

Gardijan, M., Kojić, V., Kotarac, K., Škrinjarić, T., Vlah Jerić, S., Zbirka zadataka iz Matematike, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2015.