Ispiti i kolokviji

Raspored ispita za ispitni termin srijeda, 29.6.2022. je objavljen niže na ovoj stranici.

Studenti koji polažu ispit iz Matematike pred povjerenstvom pristupaju ispitu u terminu i dvorani svog predmetnog nastavnika.

Rezultati ispita pred povjerenstvom bit će objavljeni u srijedu, 29.6.2022. u 14:00 sati u kongresnoj dvorani.


Kongresna dvorana:

08:00 sati - Matematika - studenti koji su slušali predavanja kod izv. prof. dr. sc. Tunje Perića i prof. dr. sc. Josipa Matejaša; Numeričke metode u ekonomiji; Operacijska istraživanja

10:00 sati - Matematika - studenti koji su slušali predavanja kod izv. prof. dr. sc. Silvije Vlah Jerić; Gospodarska matematika - studenti izv. prof. dr. sc. Silvije Vlah Jerić

12:00 sati - Gospodarska matematika - studenti doc. dr. sc. Vedrana Kojića


Dvorana 17:

08:00 sati - Matematika - studenti koji su slušali predavanja kod doc. dr. sc. Vedrana Kojića i doc. dr. sc. Margarete Gardijan Kedžo


Dvorana 19:

08:00 sati - Matematika - studenti koji su slušali predavanja kod doc. dr. sc. Krunoslava Puljića [A-L]


Dvorana 10:

08:00 sati - Matematika - studenti koji su slušali predavanja kod doc. dr. sc. Krunoslava Puljića [M-Ž], prof. dr. sc. Boška Šege i doc. dr. sc. Tihane Škrinjarić


Dvorana 20:

08:00 sati - Matematika - studenti koji su slušali predavanja kod prof. dr. sc. Zrinka Lukač; Mathematic for Business; Operational Research; Financial modeling


Dvorana 42:

08:00 sati - Ekonometrija; Financijska matematika; Linearno programiranje i teorija igara; Linear programming and game theory


Općenite informacije

Ispite iz Ekonometrije od ispitnog roka 15.6.2021. preuzima izv. prof. dr. sc. Tunjo Perić.

Ispitivanje studenata koji su slušali predavanja iz Matematike kod doc. dr. sc. Tihane Škrinjarić na svakom ispitnom terminu preuzeti će netko od ostalih članova Katedre za matematiku, ovisno o broju prijavljenih studenata.

Ispitivanje studenata koji su slušali predavanja iz Matematike kod prof. dr. sc. Boška Šege na svakom ispitnom terminu preuzeti će netko od ostalih članova Katedre za matematiku, ovisno o broju prijavljenih studenata.

Ispiti i kolokviji Katedre za matematiku

 • Pravila vezana uz ispite Katedre za matematiku navedena na ovoj web stranici se NE primjenjuju ukoliko se ispiti provode na daljinu (online). Detalje o načinu provođenja ispita na daljinu potražite na web stranicama vašeg nastavnika
 • Odlukom Katedre za matematiku ispiti iz svih kolegija Katedre za matematiku provode se samo pismeno. Odluka se ne primjenjuje na ispite na daljinu.
 • Studenti koji imaju pravo izlaska na izvanredne ispitne rokove u travnju i prosincu trebaju se, u slučaju prijave ispita, obvezno javiti emailom svom nastavniku barem 3 radna dana prije samog ispitnog termina. Za redovne ispitne rokove koji se prijavljuju putem ISVU sustava se nije potrebno najaviti emailom.
 • Studenti s invaliditetom koji imaju pravo na produljeno vrijeme pisanja ispita trebaju se, u slučaju prijave ispita, obvezno javiti emailom svom nastavniku barem 3 radna dana prije samog ispitnog termina.
 • Način polaganja ispita iz Ekonometrije definiran je sljedećim dokumentom
 • Način polaganja i obvezna literatura za Matematiku navedena je u sljedećem dokumentu
 • Način polaganja ispita iz Gospodarske matematike za studente 1. godine stručnog studija naveden je u sljedećem dokumentu
 • Termini ispitnih rokova (ispitni termini odnosno datumi) objavljeni su na web stranicama Ekonomskog fakulteta - Zagreb.
 • Točan raspored ispita i kolokvija (vrijeme i dvorana) bit će objavljeni približno jedan radni dan prije ispitnog termina (odnosno nakon što istekne rok za prijavu i odjavu ispita putem ISVU Studomata) na ovim web stranicama Katedre za matematiku i/ili na web stranicama nastavnika (pod Obavijestima) čijoj grupi pripadate. Poveznice na odgovarajuće stranice s obavijestima nastavnika možete pronaći niže u ovom tekstu.
 • Na ispitu je dozvoljeno korištenje kalkulatora, ali samo određenih tipova, tj. onih koji nemaju mogućnosti numeričkog deriviranja i integriranja, računanja sa matricama, simboličkoga računanja i grafičkoga rješavanja.
 • Na ispitu je nužno imati indeks i smart karticu (iksicu) te pribor za pisanje i brisanje. Papir ćete dobiti na ispitu i nije dozvoljeno korištenje vlastitih papira.

Integrirani studij poslovne ekonomije i ekonomije

Matematika:

Ekonometrija:

Financijska matematika:

Financijsko modeliranje:

Linearno programiranje i teorija igara:

Matematička ekonomija:

Matematičke metode za upravljanje financijskom imovinom:

Nelinearno programiranje:

Numeričke metode u ekonomiji:

Operacijska istraživanja:

Teorija igara:

Preddiplomski stručni studij

Gospodarska matematika:

Diplomski stručni studij

Primjena operacijskih istraživanja u maloprodaji:

BDiB

Econometrics:

Financial Mathematics:

Financial Modelling:

Linear Programming and Game Theory:

Mathematical Economics:

Mathematics for Business:

Operational Research: