Seminarski, završni i diplomski radovi


Studenti koji žele izraditi seminarski, završni ili diplomski rad iz kolegija koje izvodi Katedra za poslovno pravo trebaju se osobno javiti nastavniku kojeg žele za mentora pri izradi rada, uz prethodno proučavanje pravilnika o izradi radova, pravila citiranja i ostalih uputa dostupnih ovdje.