Sustav upravljanja kvalitetom

Sustav upravljanja kvalitetom Ekonomskog fakulteta – Zagreb temelji se na uvažavanju zahtjeva svih relevantnih propisa iz područja znanosti i visokog obrazovanja, Standarda i smjernica za osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area) te zahtjeva ISO 9001:2015 međunarodnog standarda. Ekonomski fakultet – Zagreb je trajno orijentiran na poboljšanje svih svojih procesa, a posebice nastavnog i znanstveno-istraživačkog djelovanja, što dokazuje posjedovanjem Certifikata za sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015 broj 095/14/BVC.0-Q kojeg je dobio 19.05.2017. godine s rokom važenja do 21. svibnja 2020. godine.

Ovim certifikatom se dokazuje da je sustav upravljanja kvalitetom na Ekonomskom fakultetu – Zagreb usklađen sa strogim zahtjevima međunarodnog standarda ISO 9001:2015. Standard se primjenjuje u svim poslovnim procesima: znanstveno-istraživačkim, nastavnim, administrativnim i upravljačkim.

Detaljnije informacije: