Osnovne informacije o studiju

 
Doktorski studij Upravljanje digitalnim inovacijama usmjeren je na područje inovativnih primjena informacijskih tehnologija u poslovanju.
 
  • Koordinator studija: Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike
  • Partnerska ustanova: Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet
  • Akademski stupanj koji se stječe završetkom studija: Završetkom studija studenti stječu akademski naziv doktor/doktorica znanosti iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija, grana poslovna informatika, odnosno dr. sc. socio.
  • Jezik izvođenja studija: Hrvatski i engleski
  • Područje društvenih znanosti, polje ekonomija
  • Predviđeno trajanje studija: 3 godine
  • Mjesto izvođenja studija: Varaždin, Zagreb
     
O STUDIJU 

Doktorski studij Upravljanje digitalnim inovacijama ima za cilj osposobiti doktore znanosti za sustavan znanstveni rad u području inovativnog poslovanja, ali i vrhunske stručnjake koji će znati povezati znanost i poslovanje suvremenih organizacija. Pod utjecajem primjene digitalnih tehnologija pojavljuju se nove paradigme poslovanja koja traže sveobuhvatan i širok pogled koji nadilazi klasične discipline. Slijedom navedenog, studij usmjerava znanstveni interes u digitalne inovacije te njihov potencijal za ostvarivanje tržišne prednosti. U tom smislu studij je uklopljen u realnost suvremenih organizacija te se po sadržaju i kvaliteti uklapa u nove trendove i otvara perspektivu novoj generaciji znanstvenika i stručnjaka. Precizirani ishodi učenja studija komplementarni su potrebama koje postoje na suvremenom tržištu rada. Značaj razumijevanja poslovanja u digitalnom gospodarstvu osobito je važan za poslovne subjekte koji svoju konkurentnost grade na međunarodnom tržištu te im kadrovi sa znanjima poput onih koje pruža studij Upravljanje digitalnim inovacijama predstavljaju konkurentsku prednost. Studij je pozicioniran u propulzivnom znanstvenom području upravljanja digitalnim inovacijama te povezuje poslovanje, suvremene organizacije i digitalne tehnologije. Pruža specifična znanja iz područja upravljanja tehnološkim aspektima inovacija (inovacijski proces u digitalnoj ekonomiji, digitalna transformacija i pametna industrija, tehnologije upravljanja poslovnim procesima, strateško upravljanje znanjem i informacijama, podatkovna znanost, digitalne inovacije u obrazovanju, odabrana poglavlja umjetne inteligencije, privatnost u kibernetičkom prostoru i digitalne platforme kolaborativne ekonomije) i upravljanja inovacijama (implementacija digitalnih inovacija u različitim područjima poslovanja, kao što su turizam, marketing, uslužna ekonomija i mobilno poslovanje, javna uprava, financije, makroekonomija te računovodstvo, ali i strateško planiranje i poslovno odlučivanje kao važan potporni proces upravljanju digitalnim inovacijama).  

Školarina za doktorski studij iznosi 12.000 EUR.

Naknade za eventualne razlikovne ispite, troškovi izrade doktorskog rada, troškovi tiskanja diplome i drugi materijalni troškovi nisu uračunati u iznos školarine.