Konzultacije

 • Dr. sc. Višnja Kabalin Borenić
  • Po dogovoru e-mailom.
 • Boglarka Kiss Kulenović, M.A.
  • Konzultacije se održavaju online
  • prema dogovoru emailom.
 • mr. sc. Ankica Knezović
  • Utorak - 15:00-16:00
  • Četvrtak - 12:00-14:00
 • Vera Krnajski-Hršak, M. A.
  • Za ispit 9.2.2021. pristupite Google Classroom-u pod imenom ROK 9.2.2021. na poveznici:
  • https://classroom.google.com/c/MjUzNzMzMjA4MDcy?cjc Šifra: 2aphgpq
  • KONZULTACIJE SE ODRŽAVAJU ONLINE. Dogovor putem e-maila: vkrnajski@net.efzg.hr
 • mr. sc. Mirna Linčir Lumezi
  • Konzultacije - online ponedjeljkom u 10.00 ili prema dogovoru mailom. Obavezna najava mailom dan prije. Link za Google Meethttps://meet.google.com/lookup/g4xmpedced?authuser=0&hs=179
 • Drijenka Pandžić Kuliš
  • Konzultacije se održavaju putem e-maila ili GMeeta svaki dan, a posebno
  • Ponedjeljkom : 10:00 - 12:00
  • KODOVI ZA CLASSROOM POD OBAVIJESTI
 • Mr.sc. Iva Planinšek Čikara
  • Nova kategorija
  • PONEDJELJAK 12.00 -14.00
  • ČETVRTAK 9.00-10.00
 • Dr.sc. Tamara Sladoljev-Agejev
  • Uto: 12.30-14.00 (molim poslati mi link za Google Meet ili najaviti dolazak osobno)
  • Molim provjeriti održavaju li se konzultacije dan ranije na poveznici "Obavijesti studentima"
 • Ankica Švob
  • Konzultacije u zimskom semestru 2021./2022.:putem maila ili u kabinetu 8 uz prethodnu najavu Kodovi za ulaz u classroom objavljeni su pod "Obavijesti studentima"
 • Mirna Petanjek
  • Za vrijeme rodiljnog dopusta zamjena je dr. sc. Monika Blagus
 • Romana Pezić, mag. univ. spec.
  • Od 16. ožujka 2020. konzultacije se održavaju online u terminu prema dogovoru. Molim studente da mi se jave e-mailom (rpezic@net.efzg.hr) kako bi dobili pristupni kod za Google Meet.
 • dr.sc. Monika Blagus
  • Konzultacije se održavaju putem e-pošte ili u kabinetu 12 uz prethodnu najavu
 • Emilie Thévenet
 • Vanjski suradnici