Ekonomski fakultet - Zagreb

Vanjski suradnici

Kodove za Classroom učionice nastavnika vanjskih suradnika potražite:

Poslovni engleski jezik:

dr.sc. Tea Glavaš - mr.sc. M. Linčir Lumezi

 Ana-Mariju Krakić, univ. spec. – Romana Pezić, mag. univ. spec.

Mario Maleta - mr. sc. Ankica Knezović

Marija Njirić, mag. philol. angl. – mr.sc. I. Planinšek Čikara

Bojan Prosenjak, mag. philol. angl. –   Boglarka Kiss Kulenović. M.A.;

Marija Vukšić, mag. philol. angl. – dr.sc. V.Kabalin Borenić

Poslovni njemački jezik (Mirna Petanjek, Ankica Švob):

dr.sc. Monika Blagus
Martina Blažić
Dora Fila Butković
Danica Holetić
Ivana Matić
Sanda Marjanović
Margarita Marković
Jasminka Pernjek
Irena Vajdovčić

 
Poslovni talijanski jezik:
 
Irena Vučić, prof. (Drijenka Pandžić Kuliš, prof.)