Ekonomski fakultet - Zagreb

Vanjski suradnici


Poslovni engleski jezik:

dr.sc. Tea Glavaš - mr.sc. Mirna Linčir Lumezi

 Ana-Marija Krakić, univ. spec. - Romana Pezić, mag. univ. spec.

Bojan Prosenjak, mag. philol. angl. -   Boglarka Kiss Kulenović. M.A.;


Poslovni njemački jezik (Mirna Petanjek, Ankica Švob):

dr.sc. Monika Blagus
Martina Blažić
Dora Fila Butković
Danica Holetić
Ivana Matić
Sanda Marjanović
Margarita Marković
Jasminka Pernjek
Irena Vajdovčić

 
Poslovni talijanski jezik:
 
Irena Vučić, prof. (Drijenka Pandžić Kuliš, prof.)