Ekonomski fakultet - Zagreb

Obavijesti studentima

2. ispitni rok 
Datum: 14. 2. 2024.
Vrijeme: 15h
Dvorana: 19

2. ispitni rok 
Datum: 14. 2. 2024.
Vrijeme: 15h
Dvorana: 19

Sve obavijesti za studente nalaze se na Google Classroomu.

KODOVI ZA GOOGLE CLASSROOM 2023/2024

Poslovni engleski 1, grupa 1_8 (POT-SOE): ookjysm

Poslovni engleski 1, grupa 1_10 (TOM-ŽVU): 6aqqc66