Ekonomski fakultet - Zagreb

Obavijesti studentima

Nastava u zimskom semestru 2021./2022. odvijat će se na daljinu.


KODOVI ZA CLASSROOM UČIONICE 2021./2022.


LINK ZA GoogleMeet:  

https://meet.google.com/lookup/hwmdwrifvv?authuser=0&hs=179
 
Poslovni francuski I k272r6o
Poslovni francuski III ljh5kpc
Poslovni španjolski I ppkd76m
Poslovni španjolski III nawc6ue