Ekonomski fakultet - Zagreb

Obavijesti studentima

LJETNI SEMESTAR 2023/24
Kodovi za Google Classroom za Poslovni engleski 2
BRO-DŽUZ (REDOVNI)  
al7xmp5
ABA-MAL (IZVANREDNI) y2pr3y3


OBAVIJEST ZA STUDENTE PRVE GODINE SVEUČILIŠNOG STUDIJA POSLOVNE EKONOMIJE - KOLEGIJ POSLOVNI ENGLESKI 1 - Predavač Mirna Linčir Lumezi
Molim sve studente da se priključe Google Classroomu za ovaj kolegij i to putem novog računa kojeg ste dobili prilikom upisa na naš fakultet.
Grupa BRO-DŽUZ: kod exrrhmh
Grupa HRZ-KOR: kod odjignb
Sve daljnje obavijesti vezane uz nastavu i ispite bit će objavljivani u navedenim Google Classroomima.

OBAVIJEST ZA STUDENTE DRUGE GODINE - KOLEGIJ ENGLESKI U POSLOVANJU II - Predavač Tea Glavaš
Molim sve studente koji u zimskom semestru 2023./24. pohađaju kolegij Engleski u poslovanju II da se priključe Google Classroomu.
EUP 2 , Grupa 2_6 RiF, RED NOZ-ŽVU + IZV A-Ž - kod: rkcim7g
EUP 2, Grupa 2-4 TUR, RED SUT - ŽVU + IZV A-Ž - kod: qzw37gd

OBAVIJEST ZA STUDENTE ENGLESKOG U POSLOVANU 1 i 2 (STRUČNI STUDIJ)

Nastavu izvodi dr.sc. Tea Glavaš. Ispitivač je Mirna Linčir Lumezi. 

OBAVIJEST ZA STUDENTE KOJI IDU NA 4. POLAGANJE

 
Studenti koji imaju četvrto polaganje pristupaju pismenom dijelu ispita u terminu redovnog pismenog dijela ispita, s ostalim studentima.
Nakon toga će im na studomatu biti vidljiv termin i mjesto održavanja ispita pred povjerenstvom.OSTALE OBAVIJESTI:
 

OPĆE OBAVIJESTI STUDENTIMA

 
Studenti su obavezni redovito pohađati nastavu, što znači da trebaju pohađati 70% nastave u semestru. Kolokviju mogu pristupiti svi studenti koji redovito izvršavaju obveze zadane na početku semestra (redoviti dolasci na nastavu, aktivno sudjelovanje na nastavi, rad na grupnim i individualnim zadacima, pravovremena predaja zadaća itd.).

U slučaju odsustva s nastave zbog opravdanog razloga (bolest ili sudjelovanje na sportskom natjecanju i sl.), liječničku ispričnicu ili drugu vjerodostojnu potvrdu o razlogu izbivanja treba predati nastavniku u prvom tjednu nakon satova s kojih ste izostali. Kasnije dostavljene ispričnice neće se uvažiti.

Izvanredni studenti sveučilišnog studija koji iz opravdanog razloga (posao, prebivalište u drugome gradu i sl.) nisu u mogućnosti pohađati nastavu dužni su o tome obavijestiti nastavnika u prva dva tjedna nastave te se pravovremeno informirati o nastavnim obvezama u upisanom kolegiju, idealno dolaskom na konzultacije ili e-mailom. Sve informacije o sadržaju pojedinih kolegija te nastavnim obavezama u upisanom kolegiju studenti mogu naći u uvodnim prezentacijama dostupnim na službenoj stranici nastavnika te na službenim stranicama Katedre za poslovne strane jezike.