Ekonomski fakultet - Zagreb

Popis radova

POPIS OBJAVLJENIH RADOVA, PRIRUČNIKA I RECENZIJA


OBJAVLJENI RADOVI

Petanjek, M. 2024. Studentska procjena učinkovitosti elektroničkoga priručnika Deutsch im Geschäftsalltag u nastavi poslovnoga njemačkog jezika na Ekonomskome fakultetu u Zagrebu. 6. međunarodna konferencija - Suvremeni izazovi u poučavanju jezika struke, Zbornik radova 2024., ISSN: str. 257-273, Osijek: Udruga nastavnika jezika struke na visokoškolskim ustanovama, 2023. (izvorni znanstveni rad)


Petanjek, M., Švob, A. 2020. E-priručnik u nastavi stranoga jezika struke. Strani jezici (49), 2. 247-261. ISSN 0351-0840. (stručni rad)

Petanjek, M.: Studentska procjena važnosti gramatike njemačkoga jezika u nastavi jezika struke, Strani jezici, Časopis za primijenjenu lingvistiku, ISSN: 0351-0840, str. 102-115. Zagreb: Odjel za strane jezike Hrvatskog filološkog društva u suradnji sa Školskom knjigom, d.d., 2016. (stručni rad)
 
Petanjek, M.: Jezik struke i uloga gramatike, I. međunarodna konferencija -  Od teorije do prakse u jeziku struke, CD Zbornik radova 2016., ISSN: 1849-9279, str. 176-192, Zagreb: Udruga nastavnika jezika struke na visokoškolskim ustanovama, 2016. (stručni rad)
 

PRIRUČNICI

Petanjek, M., Švob, A. (2020) Deutsch im Geschäftsalltag 1 für Anfänger, Handbuch und Übungsbuch mit dem Lösungsteil. Zagreb: Ekonomski fakultet - Zagreb. ISBN 978-953-346-086-4 (elektronsko izdanje)
recenzenti: doc. dr. sc. Fran Galetić, dr. sc. Snježana Kereković
dostupno na: https://ebook.efzg.hr/ 


Pernjek, J., Petanjek, M., Švob, A. (2021) Deutsch im Geschäftsalltag 2 für Anfänger, Handbuch und Übungsbuch mit dem Lösungsteil. Zagreb: Ekonomski fakultet - Zagreb. 
recenzenti: doc. dr. sc. Fran Galetić, dr. sc. Snježana Kereković
dostupno na: https://ebook.efzg.hr/ 
 
 

RECENZIJE KNJIGA I POGLAVLJA

Jezik u struci,Priručnik za neformalno obrazovanje odraslih, grupa autora, Ugostiteljska škola Opatija, Opatija 2023. (recenzija treće i četvrte cjeline)
Motta, G., Klobučar, M.: Wir+2, udžbenik njemačkog jezika za 5. razred osnovne škole, 2. godina učenja. ISBN 978-953-295-071-7. Zagreb: Klett, 2014.
Motta, G., Klobučar, M.: Wir+2, radna bilježnica njemačkog jezika za 5. razred osnovne škole, 2. godina učenja. ISBN 978-953-295-072-4. Zagreb: Klett, 2014.
Motta, G., Klobučar, M.: Wir+3, udžbenik njemačkog jezika za 6. razred osnovne škole, 3. godina učenja. ISBN 978-953-295-073-1. Zagreb: Klett, 2014.
Motta, G., Klobučar, M.: Wir+3, radna bilježnica njemačkog jezika za 6. razred osnovne škole, 3. godina učenja. ISBN 978-953-295-074-8. Zagreb: Klett, 2014.

IZLAGANJA

Studentska procjena uspješnosti elektronskoga priručnika Deutsch im Geschäftsalltag u nastavi poslovnoga njemačkog jezika, 6. međunarodna konferencija Suvremeni izazovi u poučavanju jezika struke, Osijek. (23. - 25. veljače 2023.)

Digitalni nastavni alati (Google Classroom), interaktivnost, motivacija i uspješnost u studentskoj online diskusiji -  online radionica Upotreba digitalnih alata u nastavi, Zagreb (19. veljače 2021.)

Kulturelle Inhalte im Wirtschaftsdeutsch, Međunarodni simpozij Temelji i komercijalizacija kulturne memorije, Zagreb. (15. prosinca 2017.)

Jezik struke i uloga gramatike, I. međunarodna konferencija Od teorije do prakse u jeziku struke, Zagreb. (19. - 20. veljače 2016.)