Ekonomski fakultet - Zagreb

Obavijesti studentima

DEKANSKI ISPITNI ROK, PONEDJELJAK 19.9.2022.

 

PISMENI DIO ISPITA ODRŽAT ĆE SE U NA EFZG-u, u 10.00 u dvorani 2  ZA SVE STUDENTE KOJI SU PRIJAVILI OVAJ ISPITNI ROK. ZAJEDNO PIŠU STUDENTI SVEUČILIŠNOG I STRUČNOG STUDIJA.


 MOLIM VAS DA SE UKLJUČITE U SVOJ CLASSROOM I PRATITE OBJAVLJENE INFORMACIJE. REZULTATI ĆE BITI OBJAVLJENI U OBA GOOGLE CLASSROOM-a. (stručni i sveučilišni)

USMENI DIO ISPITA ODRŽAT ĆE SE PREMA RASPOREDU KOJI ĆE BITI OBJAVLJEN U GOOGLE CLASSROOMU U KABINETU 10. 

KOMISIJSKI ISPITI (4. POLAGANJE) USMENOG DIJELA ISPITA PRED POVJERENSTVOM). RASPORED PRATITI NA STUDOMATU.

SVEUČILIŠNI STUDIJ profesorice IVA PLANINŠEK-ČIKARA I MARIJA NJIRIĆ

CLASSROOM KOD: xubzx77

 

STRUČNI STUDIJ profesorice IVA PLANINŠEK-ČIKARA, MARIJA NJIRIĆ I MARIJA VUKŠIĆ (turističko poslovanje)

CLASSROOM KOD: 3txacr6

  

SVI STARI STUDENTI PROFESORICE BORKE LEKAJ LUBINA polažu ispite kod PROFESORICE IVE PLANINŠEK-ČIKARA
 

LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE GODINE 2021./2022.

POSLOVNI ENGLESKI 2  TOU-ŽVU

KOD: w5z4vdj
https://meet.google.com/mqw-bjjv-xrs

POSLOVNI ENGLESKI 2  KLB-MAĐ

KOD: skcdr3k
https://meet.google.com/nrs-rgkn-gfw

STRUČNI STUDIJ
ENGLESKI U POSLOVANJU 3  POH- ŽVU + IZV  A-Ž


KOD: wqcpsyx 
https://meet.google.com/icg-wuxo-jfj

OFFICE HOURS  - KONZULTACIJE    GC code: coucadd   
 

Please, let me know if you would like to attend the office hours by sending an email.