Ekonomski fakultet - Zagreb

Istraživački interesi

ISTRAŽIVAČKI INTERESI: 

Utjecaj motivacije i stavova studenata na učenje engleskoga jezika
Stavovi studenata prema engleskom kao globalnom jeziku
Jezična globalizacija i višejezičnost
Akademske vještine
Poslovni engleski